Konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken. Arkivfoto: Camilla Aadland

BKK satser stort på landstrøm til oppdrettsanlegg

Oppretter nytt selskap som får 110 millioner kroner i første runde til å elektrifisere 24 anlegg.

Publisert

Det bergenske strømselskapet BKK (Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap) oppretter et nytt selskap for elektrifisering av havbruk. I første omgang får selskapet en investeringsramme på 110 millioner kroner.

– Investeringsrammen er bare til oppstarten, og satsingen begrenses ikke til det. Vi har ambisjoner om å bygge en nasjonal satsing, forteller konserndirektør for Innovasjon og utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken til Sysla.

Det nye selskapet skal utvikle, eie og drifte nye løsninger for elektrisk infrastruktur til havbruksnæringen.

Nylig fikk Lerøy Sjøtroll, i samarbeid med BKK, midler fra Enova for å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland.

– Etter de 24 har vi et mål om å elektrifisere 15 nye anlegg i året, sier von Streng Velken.

Første fase er landstrøm

I dag er bare halvparten av Norges omkring 1100 oppdrettsanlegg elektrifiserte. I fjor publiserte DNV GL en rapport som sa at omtrent 80 prosent av Norges oppdrettsanlegg kan forsynes med landstrøm på en lønnsom måte.

Foto: BKK

– I første fase skal selskapet benytte landstrøm for å bytte ut dieselaggregater, sier von Streng Velken.

– Det er modeller som dette som kreves for at vi skal kunne få en bærekraftig endring fortere. Anleggseierne selv har kanskje ikke kompetanse og incentiver nok til å bytte til fornybar energi, og da passer vi bra inn, fortsetter hun.

Det nye selskapet er heleid av BKK og all kapital spyttes inn fra konsernkassen.

– Det kan være interessant med andre eiere også, vi er åpen for samarbeid der det kan gi medfart, sier von Streng Velken.

Andre fase er elektrifisering med ny teknologi

På de resterende 20 prosentene vil det bli nødvendig med annen teknologi enn landstrøm, på grunn av anleggenes plassering.

– I andre fase skal selskapet ta fatt på de resterende 20 prosentene som kanskje trenger nye løsninger med for eksempel batteri, vind- og solkraft, forteller von Streng Velken.

BKK har uttalt at de skal være størst i Norge på elektrifisering. Den nye satsingen skal være stor, men ikke den største, forteller hun.

– Vår satsing på havbruk skjer i kombinasjon med satsinger på hurtigladere for biler, lading i borettslag og sameier og landstrømsatsing til havneanlegg. Vi ønsker å skape ny næringsaktivitet samtidig som vi bidrar til fart i omstillingen til nullutslipp.

Etterhvert ønsker BKK også å legge til rette for at oppdrettsanleggene skal kunne overføre hele driften til grønn energi.

– Utover strømforsyningen ønsker vi også å bygge ut infrastruktur for anleggene som gjør det mulig for de å gjøre resten av driften mer bærekraftig. For eksempel ønsker vi å bygge infrastruktur og lademuligheter slik at de kan benytte elektriske båter, sier von Streng Velken.

Ikke raske penger

BKK skal i første runde skyte inn 110 millioner kroner i selskapet, og konserndirektøren er ikke fremmed før at investeringene kan ha en lang tilbakebetalingstid.

– Det nye selskapet skal drives lønnsomt og kunne dekke avkastningskravet vårt. Dette er ikke raske penger men en langsiktig forretning. BKK kan utnytte skalafordeler ved å eie og drifte mange anlegg og slik tilby en løsning som er bedre enn kundene kan bygge på egen hånd. Målet er å skape vinn-vinn for både havbrukere og BKK, sier von Streng Velken.

Skulle du ønske at noen oppsummerte batteribruk på norske skip i løpet av den tiden det tar å spise lunsj? Da må du få med deg denne podkasten.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail