Fornybarfondet, som skal ha tilhold i Stavanger, begynner å ta form.

I april fikk Siri M. Kalvig jobben som administrerende direktør, og i juni ble det kjent at navnet blir Nysnø Klimainvesteringer AS.

Nå er det klart hvem som skal sitte i den øvrige ledergruppen i selskapet:

  • Bjørn Munthe blir finansdirektør. Munthe kommer fra tilsvarende stilling ved Stavanger Universitetssykehus
  • Frances Eaton blir juridisk direktør. Hun kommer fra Nansen Capital Partners og har tidligere jobbet i Skagenfondene, advokatfirmaet Schjødt og oljeselskapet Total.
  • Eivind Egeland Olsen blir investeringsdirektør. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Warwick Business School. Har i dag en lederstilling i SR-Bank Markets.

– Eivind, Frances og Bjørn er alle motivert av samfunnsoppdraget og muligheten til å bidra positivt til å løse et globalt klimaproblem og bidra til verdiskaping i Norge. Disse tre kombinerer faglig dyktighet og ekspertise med åpenhet og respekt for andre fagområder, uttaler Siri M. Kalvig i en pressemelding.

Nysnø er et 100 prosent statlig eid investeringsselskap med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette.

I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget 400 millioner kroner til investeringsaktivitet i 2018. Det er varslet en opptrapping av rammene for selskapet i kommende år.

Siri M. Kalvig. Foto: Jarle Aasland