Siden 1996 har Sodexo hatt svikt i rutinene for innbetaling av sjømannspensjon for sine kontraktsvikarer. Mange av de som kan være berørt vet ikke om det. De kan gå glipp av inntil 700.000 kroner i tap pensjon, skriver Aftenbladet.

– Jeg er heldig og var fast ansatt, så min sjømannspensjon er i orden. Men kollegene mine som var vikarer, kan være rammet av at arbeidsgiver Sodexo ikke har betalt inn sjømannspensjon for dem, sier Leif Kydland, tidligere kokk i Sodexo. I 18 år jobbet han om bord på North Atlantid Drillings rigger.

Ansatt slo alarm

Det var i mai i år at SAFE-klubben i Sodexo informerte medlemmene sine om at «Det er avdekket at bedriften ikke har innberettet fartstid for kontraktsvikarer som har reist på flyterigger. Dette kan gå helt tilbake til 1996.»

«I ytterste konsekvens kan dette bety et tap på inntil 700.000 kroner i sjømannspensjon», opplyser fagforeningen i et nyhetsbrev.

Det var et medlem som slo alarm allerede i mars i år om at sjømannspensjonen hans ikke var riktig registrert. Han hadde vært inne i Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) og sjekket sin egen fartstid.

Klubben oppfordrer alle medlemmer som har vært kontraktsvikarer på flyterigg for Sodexo om å ta kontakt med bedriften. Ingen vet hvor mange vikarer fra de siste tjue åra som ikke har fått innrapportert pensjonsrettigheter til Pensjonstrygden for sjømenn.

Jan Øyvind Jørgensen. Foto: Sodexo

Jan Øyvind Jørgensen. Foto: Sodexo

Uvisst omfang

Seks måneder etter at SAFE informerte medlemmene sine, og ni måneder etter at den ansatte ga beskjed, har bedriften ennå ikke oversikt over omfanget.

Klubbleder Kai Morten Anda og administrerende direktør Jan Øyvind Jørgensen i Sodexo Remote Sites bekrefter at de jobber på spreng med å få oversikt.

– Vi har fått bedriften med på at dette må ordnes opp i. Vi vet ikke hvor mange det gjelder og vi oppfordrer alle om å ta kontakt og sjekke sin egen pensjon, sier klubbleder Anda.

Toppsjef Jan Øyvind Jørgensen bekrefter at det er avdekket mangelfull innrapportering, men er usikker på hvilke konsekvenser dette har.

– Dette er særlig på begynnelsen av 2000-tallet at vi mangler dokumentasjonen. Vi må inn i alle timelister. Dette er ikke lett å finne ut av, sier Jørgensen.

– Vi hadde som mål å bli ferdige til nyttår, men det klarer vi nok ikke, sier han.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.).