I løpet av årets tre første måneder stod den globale oljetank-flåten med VLCC (Very Large Crude Carriers) og suezmax-skip for frakt av 2500 milliarder tonn miles. Altså tonn gods transport per mile og som angir den totale fraktmengden.

Det viser analyser fra Vesselsvalue.

Dette var likevel en nedgang på 4,6 prosent fra forrige kvartal.

Av disse to store tanktypene som frakter råolje var VLCC-skipene den største bidragsyteren i fraktefallet. Her var det en nedgang på 5,42 prosent.

 

Over 50 prosent av etterspørselen etter sjøtransport for råoljeeksport stammer fra Den arabiske gulf.

I første kvartal falt etterspørselen etter transportarbeid herfra med 14 prosent, som følge av OPECs lovnader om produksjonskutt. Imidlertid viser det seg at selv om eksporten fra gulfen gikk kraftig nede, blir gapet oppveid av økt behov for sjøtransport andre steder.

Eksportører av råolje fra Nordsjøen så at etterspørselen etter VLCC og Suezmax derimot hoppet opp med 14 prosent i løpet av årets første periode. Det er historiens sterkeste kvartal for eksportører i Nordsjøen.

USA fyller også noe av gapet som spesielt fallet fra Persiabukten utgjør. Etterspørselen etter transportarbeid steg her med over 70 millioner tonn miles. Det er i løpet av de to siste kvartalene en økning på hele 145 prosent.

Det siste kvartalet har likevel vist at transportarbeidet med VLCC og Suezmax har gått ned; og det har også eksport ut av Den arabiske gulf. Imidlertid har mindre produsenter jobbet for å møte etterspørselsgapet.