Det er tårn og vingeblader til Roan vindpark som først vil fylle opp den nye kaien i Åfjord. Skipet kommer fra Vestas-fabrikken i Esbjerg i Danmark, skriver Fosen Vind i en pressemelding.

Fakta

Fosen Vind

  • Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW.
  • Anleggsarbeidene startet i april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.
  • Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.
  • Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 prosent), TrønderEnergi (7,9 prosent) og Nordic Wind Power DA (40 prosent).
  • Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).
  • Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA.

Kilde: fosenvind.no.

På det nye kaiområdet ved Monstad i Åfjord er det klargjort for mellomlagring og omlasting til spesialtransporter for den videre transporten til Roan vindpark i Roan kommune.

Se alle sakene våre om prosjektet her!

– Etter to en halv dag i sjøen var det klart for lossing av det første skipet på den nye kaien i Åfjord 21. mars. Dette blir starten på en betydelig logistikkoperasjon for å realisere Europas største landbaserte vindkraftprosjekt, står det i pressemeldingen.

Roan vindpark med sine 71 turbiner er først ut og den nest største i Fosen-utbyggingen.

Hver turbin består av åtte hovedkomponenter.

Transporten langs den ca fire mil lange ruten fra Monstad til Roan vil derfor fylle 568 spesialtrailere.