Selskapet har utviklet et konsept med navnet Aqua Terminal.

Konseptet er basert på en idé av selskapet Fjord Solutions AS, i samarbeid med Salt Ship Design AS og Egersund Group AS. Aqua Terminals design adresserer flere av utfordringene som næringen har i dag, som lakselus, rømming, utslipp og arealbegrensinger, heter det i en pressemelding.

Fakta
  • Havkar AS er et selskap etablert og eiet av Langøylaks AS (1/3), Troland Lakseoppdrett AS (1/3) og Austevoll Melaks AS (1/3).
  • Selskapene er lokalisert i Austevoll kommune og har tidligere samarbeidet i ulike sammenhenger for å utvikle innovative løsninger for effektiv produksjon av fisk.

Havkar AS skal i samarbeid med partnere realisere teknologien gjennom en utbygging på Austevoll. Estimert investeringsramme er omkring 255 millioner kroner, i tillegg til prosjektets driftskostnader.

Terminal i midten

Aqua Terminal er en nyutviklet komplett driftsenhet som består enterminal og seks merder.  Merdene har et fullautomatisert system for opptørking av notposen, en nyutviklet løsning for oppsamling av lus som slipper i tørkefasen og et integrert passivt avlusningssystem.

Selve terminalen ligger sentralisert i driftsenheten og betjener alle merdene og inneholder blant annet et lukket kammer for behandling av fisk, fôrlager og dødfisklager. Alle deler av anlegget kan nås raskt og enkelt til fots.

54 søknader

Til nå har det kommet inn 54 søknader om utviklingstillatelser. Salmars Ocean Farming og Nordlaks er de to eneste som har fått ja.

Før jul var det søkt om til sammen 271.000 tonn oppdrettsfisk, og siden det har det kommet en rekke nye søknader.