Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) fra Hordaland og SVs Lars Haltbrekken fra Trøndelag står sammen om forslag om CO₂-kutt for oppdretterne, skriver Bergens Tidende.

– SV vil fremme forslag i Stortinget om at alle nye konsesjoner seinest fra 2020 skal kreve nullutslipp av klimagasser eller bare bruk av fornybart drivstoff. Da vil også eksisterende oppdrettsanlegg måtte komme etter. Selskaper som leier ut brønn- og driftsbåter vil heller ikke se seg tjent med å fortsette med forurensende teknologi, mener Haltbrekken.

Politikerne må sette krav

Liv Kari Eskeland påpeker at bransjen selv er stadig mer opptatt av å redusere klimagassutslippene.

– De store selskapene har spennende prosjekter på gang. Bransjeorganisasjonen Salmon Group har fått sin bærekraftsstrategi. Næringen er klar for et skifte, så må vi politikere sette krav, sier Eskeland.

Eskeland og Haltbrekken sto også sammen bak kravet om at cruiseskip og andre turistbåter skulle seile utslippsfritt i turistfjordene. Før jul tok de igjen opp samarbeidet på klimatoppmøtet i Polen, og sa det var behov for å sette strengere krav også til havbruksnæringen.

Bare en elektrisk båt

De to viser til tall fra teknologiselskapet ABB og miljøstiftelsen Bellona, der beregnet utslipp fra fiskeoppdrettslokaliteter, inkludert brønnbåter og driftsbåter, er satt til 453.972 tonn CO2 i året. Det tilsvarer utslipp fra omtrent 180.000 privatbiler. Av dette slipper båtene som drifter oppdrettsanleggene ut 224.000 tonn CO2 årlig, ifølge beregningene.

– Halvparten av oppdrettsanleggene har allerede landstrøm, men foreløpig finnes bare én elektrisk drevet oppdrettsbåt, Elfrida, som er eid av Salmar, påpeker Haltbrekken.

Eskeland og Haltbrekken viser til at regjeringen har satt i gang «grønt skipsfartsprogram», og mener det er naturlig at regjeringen også ser på reglene for nye oppdrettskonsesjoner og stiller krav om nullutslipp av klimagasser. De to mener det vil gjøre at det blir flere batteridrevne båter i havbruksnæringen.

– Siden selskapene som eier båtene betjener flere anlegg, vil det lønne seg for dem å investere i elektrisk drevne fartøy som kan brukes overalt, fremfor å ha båter som bare kan brukes der det fortsatt er tillatt med utslipp av klimagasser. I tillegg bør regjeringen se på muligheten av å bruke landstrøm til nye oppdrettsanlegg, mener Eskeland og Haltbrekke.

– Alle må behandles likt

Salmon Group organiserer mange av de små- og mellomstore produsenter av laks og ørret. Administrerende direktør Anne-Kristine Øen sier de har stort fokus på omstilling i klimaspørsmålet, men etterlyser helhetlige regler som skal gjelde for hele bransjen.

– For et par uker siden lanserte vi vårt forprosjekt «Bærekraftig oppdrett av laks og ørret – hva er det?». Vår tilnærming er at for å oppnå et bærekraftig havbruk på relativt kort tid, og i samsvar med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen, er det viktig at omstillingen favner hele næringen. Bransjen må stå sammen for å peke ut retning. Forprosjekt er vårt bidrag i denne samtalen, sier Øen.

Hun vil ikke ta stilling til forslaget om CO2-frie oppdrettskonsesjoner fra 2020.

– Det viktigste for oss er at nye regler omfatter alle, og behandler næringen likt, sier Øen.