Amninistrasjonsbygget vil stå utendørs, mens smolten skal produseres i fem fjellhaller. Foto: Lingalaks

Vil drive lakseoppdrett i fjellhall i Odda

Lingalaks vil samarbeide med Sunnhordland Kraftlag.

– Går alt etter planen, kan anlegget stå klart i januar 2019, sier miljø- og samfunnskoordinator Kjetil Hestad i Lingalaks til iLaks.

Lingalaks ønsker seg oppdrettsanlegg i fjellet dersom det åpnes opp for flomtunnel med kraftverk i Opo.

Kraft og fisk

Selskapet har inngått en intensjonsavtale med Sunnhordland Kraftlag (SKL). Den henger sammen SKL sine planer om kraftverk/flomtunnel i Opovassdraget, skriver Hardanger Folkeblad, som først omtalte saken.

– Etter det jeg kjenner til er det det første i sitt slag. Det er et spennende prosjekt som vi har jobbet med i lenger tid. Vi har hele veien hatt god dialog med Odda kommune, og vi har også hatt et ønske om å drive oppdrettsaktivitet i kommunen. Her kan vi hente synergier mellom ulike næringer på en god måte, forteller Kjetil Hestad, miljø- og samfunnskoordinator i Lingalaks til iLaks.

Opp mot en halv milliard

Men det er ikke kostnadsfritt å bygge et slikt anlegg. Det vil kreve en massiv investering.

– Prislappen vil komme på  flere hundre millioner kroner, og kanskje opp mot en halv milliard, forteller Hestad.

Mye av finansieringen vil de ta hånd om fra egen lomme, men det er ikke helt klart ennå hvordan resten skal finansieres.

Det tas sikte på å produsere postsmolt, som vil si laksesmolt som er større enn de vanligvis er når de settes i sjøen.

– Det betyr at man kan redusere tiden fisken står i sjøen, samtidig som det vil være lusefritt i den første fasen. Det er en god forutsetning for å lykkes, gitt hvilke utfordringer lakselusa skaper nå for tiden, forklarer Hestad.

Behovet for ferskvann skal være ivaretatt gjennom SKL sine planer for flomtunnel og kraftverk i Opo-vassdraget.

15-20 nye arbeidsplasser

– Effekten av å kombinere disse to næringsvirksomhetene vil også generere arbeidsplasser i Odda. Vi regner med at mellom 15-20 arbeidslpasser vil komme i kjølvannet, sier Hestad.

Han er også fornøyd med hvordan kommunen har tatt imot ideene, og for den jobben kommunen har gjort for å tilrettelegge prosessen så langt.

–  Hovedtyngden av vår produksjonen er i Hardanger, og vi ønsker fortsatt å satse her. Vi er en lokal forankret bedrift i regionen, og vi oppfatter regionen som positive til det vi foretar oss. Det setter vi stor pris på, sier Hestad.

Han forteller at dersom alt ordner seg, vil hallene stå klare i januar 2019.