Jensen svarer at Havbruksskatteutvalget vil fortsette sitt arbeid etter fastsatt plan, og at utvalget skal belyse flere spørsmål.

– Det er derfor nyttig at Havbruksutvalget fullfører sitt arbeid slik Stortinget og regjeringen har bedt om, også om det konkluderes med å ikke gå videre med saken, svarer finansministeren.

Ferdig i november

Den siste tiden har debatten rast om fiskeoppdrettere skal betale en såkalt grunnrente for utnyttelsen av felles naturressurser, populært kalt lakseskatt.

I dag er det bare olje og vannkraft som betaler skatt på det økonomene kaller grunnrente, det vil si de ekstra inntektene selskapene har ved å utnytte en naturressurs.

I fjor vår behandlet Stortinget saken på nytt og vedtok å sette ned et utvalg som skal vurdere endringer i skattesystemet for fiskeri- og havbruksnæringen. Utredningen skal ligge klar i november.

Motstand

De siste ukene har både Høyre og Venstre på sine landsmøter gått imot å innføre en såkalt lakseskatt, i god tid før utvalget nedsatt av regjeringen kommer med sin utredning.

Frp har hittil vært kritisk til lakseskatt, og for noen uker siden sa Frps landsstyre enstemmig nei til lakseskatt. I KrF er det ventet debatt om skatten på landsmøtet.

Blant partiene for øvrig er Senterpartiet imot lakseskatt, også i Arbeiderpartiet har det vært laber entusiasme, men partiet venter med å bestemme seg til utvalget er ferdig med utredningen sin.

Det er SV som i utgangspunktet foreslo en produksjonsavgift eller grunnrentebeskatning for lakseoppdrett.