1. Hva er Norwegian Gannet?

Norwegian Gannet er en slaktebåt eid av rederiet Hav Line.

Den er ment til å ta imot fisk rett fra merdene, og slakte den om bord.

Etter planen skal båten gå mellom fiskemerder på Vestlandet og en splitter ny fisketerminal i Hirtshals i Danmark. Målet er at fisken skal komme raskere ut i markedet.

Få med deg denne rykende ferske episoden av podkasten Det vi lever av:

2. Hva står konflikten om?

Når oppdrettslaksen slaktes, sorteres den i tre kategorier basert på utseende: superior, ordinær eller produksjonsfisk.

Slik det fungerer i dag blir den såkalte produksjonsfisken sortert på fiskemottak og slakteri i Norge.

Partene er uenige om Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer, den såkalte fiskekvalitetsforskriften, slår fast at denne sorteringen må skje i Norge eller om båten skal få lov til å levere produksjonsfisken direkte til Danmark.

3. Hva er produksjonsfisk?

Produksjonsfisk er en kategori som laksen blir delt inn i basert på utseende. Dette er fisk med sår eller misdannelser, som ikke ser fin ut.

Om lag 1-2 prosent av et slakt kategoriseres som produksjonsfisk.

Selv om produksjonsfisken ikke ser så fin ut, er det ikke nødvendigvis noe i veien med fisken.

Fileten kan være like fin, og fisk som kvalifiseres som produksjonsfisk selges i norske butikker.

4. Hva er fiskekvalitetsforskriften?

For fisk og fiskevarer gjelder et eget regelverk om kvalitet i tillegg til hygieneregelverket. Denne forskriften skal fremme god kvalitet til forbruker og bidra til markedsadgang i utlandet, ifølge Mattilsynet.

Mattilsynet i Hordaland tolket først regelverket slik at Norwegian Gannet ikke fikk levere produksjonsfisk i Danmark.

Hav Line klaget og fikk medhold hos Mattilsynet sentralt, som mente at et nei ville være et alt for stort inngrep i hvordan bedrifter kunne drive sin virksomhet.

Men nærings- og fiskeridepartementet, med fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) i spissen, overprøvde Mattilsynet og nektet Norwegian Gannet å ta produksjonsfisken til Danmark.

Hav Line gikk til retten og krevde at forbudet ble opphevet, og fikk medhold. I en midlertidig forføyning konkluderer Bergen tingrett med at Mattilsynets tolkning mest sannsynlig er riktig, og at slaktebåten derfor har lov til å levere produksjonsfisk til Danmark.

Departementet har nå bestilt revisjon av forskriften, hvor det presiseres at produksjonsfisken skal sorteres innenlands. Det nye utkastet har høringsfrist 15. mars.

5. Når vil man få en endelig avgjørelse?

Selv om rederiet nå har fått medhold fra Bergen tingrett er ikke nødvendigvis siste ord i saken sagt. Selv om nærings- og fiskeridepartementet ikke har tilgang til å anke den midlertidige forføyningen, kan de begjære en muntlig forhandling.

Fiskeriministeren har flere ganger sagt at departementet holder fast ved sitt vedtak, og vurderer neste skritt i saken. I en e-post til Sysla svarer han at det fortsatt er aktuelt å be om muntlig forhandling om den midlertidige forføyningen.

Rederiet mener på sin side at de har kommet med en alternativ løsning, hvor de foreslår å ta produksjonsfisken med tilbake til Norge etter at den er sortert. Departementet har ikke svart på om de vil godta denne løsningen, ifølge Hav Line.

Danish Seafood Association har klaget regelverket inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA, og mener det er et brudd på EØS-avtalen.

Det er dermed vanskelig å si noe om når man vil få en endelig avgjørelse i denne saken.

6. Hvorfor er det så sterke reaksjoner?

Slik partene ser det er det mye som står på spill. Motstanderne av slaktebåten trekker frem hensynet til norske arbeidsplasser, og er redd for at flere av disse skal forsvinne hvis Norwegian Gannet får medhold.

Rederiet ønsker å revolusjonere bransjen, og mener de gjennom hele prosjekter har fått signaler fra myndighetene om at de ville få de nødvendige tillatelsene. De mener paragrafen blir brukt for å hindre innovasjon i bransjen.

Saken har også fått mye oppmerksomhet politisk. Mens Ruth Grung (Ap) lenge har vært kritisk til Norwegian Gannet, mener Over Trellevik (H) at den må få seile som planlagt.

Rederiet har også sendt brev til statsminister Erna Solberg og ber henne om hjelp til å løse konflikten.