En av de ledende utstyrsleverandørene til oppdrettsindustrien, Akva Group, betegner tallene som det beste i gruppens historie.

Driftsresultat før finanskostnader, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) endte på 240 millioner norske kroner i fjor.

I årsrapporten peker selskapet i alle retninger for å forklare oppgangen. Både i Norden, Sør- og Nord-Amerika, Europa, Midt-Østen, Middelhavet, Australia og Asia har 2017 vært et godt år for gruppen.

956 personer var ansatt i selskapet ved årsskiftet.

Hallvard Muri får med seg en pen lønn på 2,3 millioner kroner, og de andre i gruppeledelsen sikrer seg millionlønninger alle sammen.

Akva Groups hovedkontor er på Bryne, og selskapet leverer både enkeltkomponenter og fullstendige innstallasjoner, både for oppdrett i merd og på land.