Det kommer fram i Havforskningsinstituttet sin årlige risikorapport for norsk fiskeoppdrett.

Her slås det fast at det er en klar sammenheng mellom intensivt oppdrett i sjøen og smitte av lakselus på både vill og oppdrettet laksefisk. Dette er samme hovedkonklusjon som forskerne hadde i fjor. Problemene for næringen fortsetter dermed, på tross av at de bruker rundt fem milliarder i året mot lakselus.

Fremdeles er sjøørreten hardest rammet av lakselus. For sjøøreten vurderes dødelighet knyttet til lus fra moderat (10-30 prosent dødelighet) til høy (over 30 prosent dødelighet) langs store deler av kysten fra Rogaland til Vest-Finnmark.

126.000 laks rapportert rømt i fjor

I 2016 ble det rapportert at 126.000 laks hadde rømt fra norske oppdrettsanlegg.

– I rapporten Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2016 som nylig ble publisert, kommer det fram at det er moderat til lite rømt fisk i de fleste elvene, men samtidig er det noen flere elver med høy andel rømt fisk i forhold til tidligere år, sier Terje Svåsand som er programleder for Akvakultur og prosjektleder for Risikorapporten i en pressemelding.

Høy risiko for dødelighet i merdene

Selv om dødeligheten i de fleste oppdrettsmerder er lav, regnes risikoen for forhøyet dødelighet som høy i årets risikorapport. Dette kommer av at over 20 prosent av merdene har rapportert mer enn 19 prosent dødelighet etter 15 måneder med produksjon i sjø.

De siste to årene har det vært klart bedre overlevelse de første månedene etter utsett i sjøen, men forskerne ser tydelig forhøyet dødelighet på stor laks de siste månedene av produksjonen. Dette tror de skyldes mer stress og skader i forbindelse med behandling mot lakselus.

Økende problemer med lus som er resistent mot lusemidler, har gjort at mange har tatt i bruk ikke-medikamentelle avlusningsmetoder i form av mekaniske systemer som spyling, børsting og avlusing i oppvarmet vann.

– Ved å sammenstille tall for dødelighet med tidspunkt for avlusing, ser vi tydelig at avlusing øker dødeligheten, sier Svåsand.

Mattilsynet varslet i fjor om urovekkende høy dødelighet på laks i oppdrett.

Steril fisk

Triploid laks er steril og kan derfor ikke spre genene sine om den rømmer. De siste årene har flere kommersielle aktører testet ut slik fisk i merdene, og for Havforskningsinstituttet har det vært viktig å undersøke hvordan denne fisken klarer seg. Resultatene viser at den triploide fisken kan klare seg godt, men at den har utfordringer knyttet til både sykdom og miljømestring som må løses.

– Tilgjengelige data fra kommersielt oppdrett av triploid laks tyder på at den har høyere dødelighet enn vanlig (diploid) laks på samme anlegg. Risikoen ser ut til å være størst hos triploid fisk som blir satt ut i sjøen sent på høsten, sier Svåsand.