Det dreier seg om et landbasert anlegg på 200 dekar med 14 enheter eller oppdrettsbasseng. Hver enhet måler 30×40 meter, med en dybde på 17,5 meter, og rommer 21.000 kubikkmeter sjøvann.

Her skal det produseres 10 000 tonn laks, noe som gjør anlegget til et av verdens største gjennomstrømningsanlegg for oppdrett på land, skriver iLaks.

Grønt fotavtrykk

Sjøvannet til matfiskanlegget skal hentes opp fra 170 meters dybde i Andfjorden. Store mengder temperert sjøvann, som holder 6-8 grader på vinterstid, skal pumpes opp fra havbunnen i rør på 2,5 meter i diameter.

Det brukte sjøvannet skal sendes renset tilbake i sjøen. Det skjer gjennom et samarbeid med bedriftene Andøytorv og Arctic Seaweed.

Sistnevnte skal dyrke makroalger i form av havsalat i vannet fra anlegget, mens Andøytorv benytter fôrrester og ekskrementer i utslippsvannet til biogassproduksjon og som jordforbedringsmidler i torvproduksjon. På den måten havner renset vann tilbake i sjøen.

– Da får vi det som kalles en sirkulær økonomi og et grønt fotavtrykk, sier Pettersen til iLaks.

Store muligheter

Pettersen har lang erfaring og bakgrunn fra fiskeri- og havbruksnæringen, og har tidligere vært med å utrede en rekke lokaliteter til matfiskproduksjon i Nord-Norge.

Nå er han kommet heim til Andøy, og vil gjøre noe på egenhånd.

– Nå er jeg endelig i en posisjon for å gjøre noe for meg selv, og er 100 prosent engasjert i dette prosjektet. Jeg har stor tro på dette, og ser muligheter for store ringvirkninger for Andøy ved å bygge fremtidens oppdrettsanlegg her, sier han.

Pettersen legger til at etter at planene ble kjent har han bare fått god respons fra lokalbefolkningen på Andøy.

Våren 2019

Et slikt anlegg vil gi økonomiske ringvirkninger for Andøy kommune, og på kort sikt ser han for seg 15 arbeidsplasser ved matfiskanlegget.

– Men med samarbeid med Arctic Seaweed og Andøytorv så vil det avle mer aktivitet, legger gründeren til.

For tiden ligger konsesjonssøknaden inne hos Nordland fylkeskommune, samtidig som Pettersen jobber opp mot Andøy kommune med å åpne reguleringsplan for et industriområde med havn på Kvalnes. Går alt etter planen, kan de være i gang med byggingen av anlegget allerede neste år, og den første smolten kan settes ut våren 2019.

Når det gjelder smolt, forteller Pettersen at de planlegger å sette ut så stor smolt som mulig, slik at den er slakteklar i løpet av et år.