– Etter planen begynner vi å bygge neste sommer. Første levering blir 1. april 2019, sier Nils Viga (51) til Aftenbladet.

I 11 år var han regionsjef for Marine Harvest region sør. I 2014 sluttet han for å konsentrere seg om familiens egen forretningsvirksomhet.

I første omgang er det snakk om 15 nye arbeidsplasser. Illustrasjon: Tytlandsvik Aqua

Mikal N. Viga har fem barn, som sammen eier Fister Smolt. Dette er et settefiskanlegg med kar på land. Her stelles lakseyngelen det første leveåret. Da er fisken blitt 80–100 gram og kalles smolt, som er klar til å flyttes fra ferskvann til åpne nøter i sjøen. Til nå har regelverket sagt at fisken skal settes ut før den er 250 gram. Nye regler gjør det mulig å vente til smolten er 1 kilo.

Det er her Tytlandsvik Aqua kommer inn. I stedet for å sette fisken på sjøen, skal smolten fortsatt være på land i ytterligere 4–6 måneder.

Fister Smolt skal levere fisk på 70–100 gram til Tytlandsvik Aqua. Foto: Tor Inge Jøssang

I første omgang skal det investeres 250 millioner kroner i to haller, gigantiske kar og annet utstyr. Dette vil gi jobb til 15 ansatte, blant annet røktere og fagfolk med spesialkompetanse på fiskehelse, resirkulering og avansert teknologi.

Dobling?

Ytterligere to haller skal bygges i andre byggetrinn, en investering på ytterligere 500 millioner kroner. Da kan det produseres 5000 tonn smolt i året, slik det er gitt tillatelse til. På sikt er planen å søke om dobling av denne produksjonen.

Lars A. Frønsdal, til venstre, er daglig leder ved Fister Smolt. Til høyre Nils Viga. Foto: Tor Inge Jøssang

Fister Smolt skal levere fisk på 70–100 gram. I Tytlandsvik er det saltvann i karene. Når fisken kommer fra Fister er den ferdig smoltifisert, altså tilpasset sjøvann. Det neste halvåret røktes fisken i Tytlandsvik, før den selges videre til oppdrettsselskap.

Faste avtaler

– Vi er avhengig av faste leveringsavtaler og kommer til å bygge Tytlandsvik Aqua sammen med noen industrielle eiere. Dermed kommer det til å bli gjennomført emisjoner, som vanner ut vår eierandel, forklarer brødrene Viga.

Ulempen med landbaserte anlegg er høyere kostnader, i hovedsak finanskostnader, avskrivning og strømutgifter. Det som gir rom for satsingen er at oppdrettsnæringens produksjonskostnader i sjø har gått kraftig opp.

Fister Smolt bygger nytt settefiskanlegg som skal resirkulere 98 prosent av ferskvannet. Til venstre Nils Viga, til høyre broren Roger Viga. Foto: Tor Inge Jøssang

– Det er dyrt å komme i gang, men vi er sikre på at det vil være lønnsomt for norske oppdrettere å få ned tiden laksen er i sjøen, sier Nils og Roger Viga.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.