Sandberg har fått mye kritikk fra den nordlige landsdelen siden han vil fjerne trålernes plikt til å levere fisk til bestemte anlegg langs kysten.

– I løpet av mitt halvannet år som statsråd har det ved fire ulike anledninger blitt påstått at jeg tar livet av kysten. Samtidig er det et faktum at aktiviteten er høyere enn noensinne, det landes mye fisk, og det vil komme mer, sier han til Klassekampen.

Sandberg sier pliktordningen ikke fungerer og tror det vil være en tverrpolitisk enighet om dette, hvor diskusjonen heller vil gå mot hvordan et slikt vedtak kan kompenseres. Ap-leder Jonas Gahr Støre er enig i at pliktsystemet ikke er optimalt, men er likevel uenig i regjeringens framgangsmåte.

– Frp og Høyre vil kutte linjen mellom hav og land. Resultatet blir at fisken fritt kan sendes ut av landet, og at arbeidsplasser forsvinner. Fisken tilhører fellesskapet og skal være en bærebjelke for verdiskaping og framtid i berørte lokalsamfunn, sier han.