Ocean Farming er eid med 91 prosent av børsnoterte SalMar. De resterende aksjene er likt fordelt mellom Torbjørn og Arvid Kjønnøy Hammernes, skriver Ilaks.

Viktig bidrag

“Vi mener prosjektet kan være et viktig bidrag for å løse arealutfordringene i havbruksnæringen,” skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider søndag kveld.

Fiskeriminister Per Sandberg kaller dagens tildeling av utviklingskonsesjoner til SalMar “en milæpæl for norsk oppdrettsnæring.”

Formålet med havmerden er at den skal kunne tas i bruk på nye og mer eksponerte lokaliteter. Ocean Farming har ved å bruke velprøvde designprinsipper fra oljenæringen, kombinert med inngående kunnskap om havbruk, utviklet en helt ny type akvakulturanlegg som etter Fiskeridirektoratets vurdering representerer betydelig innovasjon.

Fullskala

Ocean Farming skal investere 690 millioner kroner i dette fullskala pilotprosjektet. Tillatelsene er gitt med en varighet på syv år.

– Det har vært mange års hardt arbeid fra sentrale folk i SalMar og et svært godt samarbeid med kompetanse fra oljeindustrien, og vi er selvfølgelig vi er svært glade for at vi er tildelt åtte konsesjoner til vår havmerd, sier SalMars konsernsjef Leif-Inge Nordhammer i en kommentar til iLaks.

– Nå starter vi på realiseringen, legger Nordhammer til.