Salmars driftsresultat per kilo sløyd laks har gått ned med tre kroner mot samme kvartal året før. Årsaken til marginnedgangen er en svakere laksepris enn i første kvartal 2017.

Lakseprisens gjennomsnitt i årets første kvartal var på 61,23 kroner for fersk laks, mot 65,78 kroner i første kvartal i fjor.

Nå, drøye fem uker etter første kvartal var over, har lakseprisen gjort et byks og ligger på 71,16 kroner.

Marginnedgangen stopper derimot ikke trønderne fra å gjøre et godt kvartal.

Salmar øker nemlig produksjonen, og landet på 31,9 kilotonn laks ved utgangen av første kvartal. Dette er en økning fra 26,3 kilotonn laks i samme kvartal året før.

Driftsresultatet ender da litt sterkere enn samme periode i fjor, med 708,1 millioner kroner mot 670,7 millioner året før.

Resultat før skatt kryper opp mot milliarden, til 913,4 millioner i årets første tre måneder mot 548,5 i samme periode i fjor.