Frøyaoppdretteren har de siste ti år skutt inn fem millioner kroner i «SalMarfondet», som gir midler til lokale kultur- og frivillighetstilbud. Formålet er å sikre stabil bosetting på Frøya hvor 600 av kommunens 5.000 innbyggere jobber i SalMar.

SalMar førte opp de økonomiske bidragene på 1,4 millioner kroner mellom 2010 og 2012 som inntektsrelaterte kostnader i ligningen, og forsøkte dermed å få igjen 400.000 kroner på skatten.

Skattemyndighetene nektet skattefradrag for bidragene, og saken ble tatt til retten. SalMar vant frem i Fosen Tingrett, men tapte i Frostating lagmannsrett, skriver ilaks.

Nå har endelig punktum blitt satt ved at Høyesterett ga enstemmig medhold til Skatt Nidt-Norge.

Det var Adressa som omtalte saken først.

– Vi registrerer at vi ikke har vunnet frem, og er selvfølig ikke fornøyd med det, sier SalMar-sjef Trond Williksen til E24.