Salaks har ifølge iLaks søkt om ni utviklingskonsesjoner. Til det vil selskapet benytte semilukkede oppdrettsplattformer, skriver iLaks.

– Vi har prøvd å tenke innover i våre nære kystområder, og hvordan vi best mulig kan utnytte de områdene som har gitt norsk oppdrettsnæring konkurransefortrinn, sier Odd Bekkeli, daglig leder i Salaks i en pressemelding.

Semilukket

“Fjordmax” er en semilukket, fullintegrert og rømningssikker oppdrettsplattform der alle operasjoner skjer innenfor én plattform.

Med den nye teknologien vil Salaks kunne mangedoble produksjonen og redusere organisk utslipp med 90 prosent på nye og eksisterende lokaliteter.

– Med denne teknologien kan vi øke produksjon innenfor redusert areal av hva oppdrettsnæringen beslaglegger i dag. Samtidig som både tidligere brukte og nye kystnære områder gjøres tilgjengelig. Vi synes det er et spennende prosjekt og ser frem til den videre prosessen, sier prosjektleder Karl Erik Bekkeli.

544 millioner

Oppdrettsplattformen er en triangulær bærende konstruksjon i stål med tre produksjonsenheter, der hoveddimensjonene er 165 meter lengde, 153 meter bredde, 6 meter høyde.

Produksjonsenhetene har en diameter på 66 meter. Plattformens samlede kapasitet er på 7.020 tonn MTB. Investeringskostnadene for prosjektet er estimert til 544 millioner kroner.

Til sammenligning omsatte Salaks for 480 millioner kroner i 2016.

Rømningssikkert

– Vårt oppdrag var å bidra til utvikling av et konsept som gir effektiv arealbruk, er rømningssikkert og gir grunnlag for størst mulig produksjon innenfor et begrenset geografisk område uten uakseptabel miljøpåvirkning, sier Thomas Myhre salgssjef i NSK Ship Design.

I utviklingsprosessen har flere bedrifter deltatt, og arbeidet med å jobbe frem konseptet har pågått i over ett år.