Nærings- og fiskeridepartementet vil ha en ny runde i retten i saken om slaktebåten Norwegian Gannet, eid av rederiet Hav Line.

Det var i januar at Bergen tingrett besluttet en midlertidig forføyning mot Nærings- og fiskeridepartementet, slik at slaktebåten kunne gå i gang med å hente fisk fra merder på Vestlandet.

Rederi sikker på ny seier

– Vi ble overrasket over at saken ble avgjort uten at departementet fikk legge frem sin side av saken. Vi er svært opptatt av at kvaliteten på sjømaten er høy, og at vi opprettholder det gode omdømmet som norsk fisk har i utlandet. Vi fastholder at denne forskriften stiller krav til at produksjonsfisk må sorteres i Norge, og bestrider derfor tingrettens kjennelse, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en melding.

Striden mellom rederiet og departementet handler om tolkningen av regelverket for fiskekvalitet. Mens departementet mener at regelverket må tolkes slik at såkalt produksjonsfisk må leveres i Norge, mener rederiet, Mattilsynet og Bergen tingrett at regelverket ikke kan forstås slik.

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår, skader eller misdannelser.

Hav Line mener på sin side at departementet holder fast på en utdatert praksis.

– Vi har registrert at departementet bestrider kjennelsen og er klar for en ny runde i retten. Vi er sikre på å vinne. Kjennelsen er veldig tydelig, og det tror vi også neste runde kommer til å være, sier Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line til Sysla.

Vil endre forskrift

Som Sysla tidligere har skrevet har ikke departementet adgang til å anke kjennelsen fra tingretten, men kan begjære muntlig forhandling som kan medføre at forføyningen helt eller delvis stadfestes, endres eller oppheves, jamfør tvisteloven paragraf 32-8.

Departementet har også instruert Mattilsynet til å endre forskriften som partene krangler om.

I dag står det i forskriften at produksjonsfisk, som er fisk med synlige skader og sår, må sorteres ut slik at den ikke omsettes til humant konsum. Men det står ikke noe om hvor denne sorteringen skal finne sted. I den nye versjonen,

Endringen av forskriften har høringsfrist 15. mars, og i den nye teksten blir det presisert at sorteringen skal skje innenlands.

– Det er en erkjennelse fra departementet at de i gjeldende rett ikke har hjemmel for å stanse prosjektet vårt, sier Arnesen.

Samtidig som departementet nå ber om nytt rettsmøte har rederiet påklaget vedtakene fra departementet til Kongen i statsråd. Disse behandles nå på vanlig måte etter forvaltningsloven, opplyser departementet.

Forvirret? Her får du en oppsummering av saken på 16 minutter: