– Det er en milepæl å få inn den første fisken. Vi begynte å planlegge dette anlegget i 2014, og alt har gått akkurat etter planen. Det er sjelden, sier Viga fornøyd til Aftenbladet.

Han var regionsjef i Marine Harvest i en årrekke før han begynte å jobbe fulltid for familieselskapet Fister smolt AS. Broren Roger Viga tar seg av det tekniske. Halvparten av investeringen er brukt på vannbehandlingsanlegget. Det 8 grader kalde råvannet hentes fra borebrønner, og brukes om igjen etter å ha blitt filtrert for partikler, renset for Co2, luftet og tilført nytt oksygen.

Brødrene Roger, til venstre, og Nils Viga skal bygge ytterligere fire fiskehaller i Tytlandsvik, og har planer om et enda større anlegg i Årdal. Foto: Tor Inge Jøssang

Om lag 300 millioner kroner har laksefabrikken ved Jøsenfjorden i Tytlandsvik kostet. Viga-familien står bak investeringen sammen med Grieg Seafood, Bremnes Seashore og Vest Havbruk, som både er medeiere og faste kjøpere av laksen.

10–12 fast ansatte i startfasen

Det siste året har rundt 100 arbeidere fra Veidekke vest, TS Maskin, Aqua Group, Odda Plast og andre mindre leverandører bygd anlegget, som nå står ferdig.

– Dette er spennende, sier produksjonssjef Lars Andre Frønsdal, som skal lede 10–12 ansatte. Halvparten er ingeniører, elektrikere og mekanikere, som jobber med det tekniske anlegget. Resten skal drive med vannkjemi, foring, stell av fisken og driften for øvrig.

1 kilo før de slippes på sjøen

Fister Smolt er et settefiskanlegg med kar på land. Her stelles lakseyngelen det første leveåret. Når fisken er blitt 80–100 gram og kalles smolt, er den klar til å overføres fra ferskvann til sjø.

Foto: Tor Inge Jøssang

Før har regelverket sagt at fisken skal settes ut før den er 250 gram. Nye regler gjør det mulig å vente til smolten er 1 kilo. Det er her Tytlandsvik Aqua kommer inn. I stedet for å sette fisken på sjøen, skal smolten fortsatt bo på land i ytterligere 4–6 måneder. Kortere produksjonstid i sjø, skal gi mindre problemer med lakselus og legge grunnlaget for bedre fiskehelse, økt slaktevolum og reduserte kostnader per kilo.

– I denne omgang tar vi inn 450.000 fisk. Dette er lite, først må vi få til produksjonen. Vi kjører forsiktig i gang og bruker bare fire av de åtte karene. Denne fisken skal leveres i begynnelsen av april, når den er 600 gram. Ny fisk kommer inn i midten av april, og den skal vokse til 700–800 gram, forklarer Viga.

Nye utbyggingsplaner

Postsmoltsanlegget har et produksjonsvolum på 3000 tonn per år i første omgang. På sikt er planen å øke til 10.000 tonn i Tytlandsvik. Med andre ord 10 millioner fisk på 1 kilo.

Foto: Tor Inge Jøssang

– I første byggetrinn har vi bygd to haller. Etter hvert skal vi bygge fire haller til. En i året. Vi har satset på et høyteknologisk anlegg for å kunne drive så økonomisk som mulig. Veldig mye er automatisert. Vi tror det blir kamp om arbeidskraften i tiden framover og det gjelder å ta vare på folkene, sier Nils Viga

Dessuten har Viga-familien planer om å bygge et enda større postsmolt-anlegg i Årdal i 2022. Totale investeringer i Tytlandsvik og Årdal, beløper seg til over 1,5 milliarder kroner.