Dette skal gi en produksjon på 10 000 tonn laks i året, skriver iLaks.

Byggefasen skal innebære at de sprenger ned i fjellet, og de ansatte som vil utgjøre de rundt 20 tilkomne årsverkene i kommunen skal bo på arbeidsflåter.

Det framkommer av saksdokumenter som er sendt inn til plan- og eiendomsutvalget i kommunen, skriver an.no.

– Positivt

Og kommunen har sagt ja til planene.

– Gildeskål kommune viser til at det er positivt med ny næringsetablering i Fleinvær. Tiltaket vil også ha ringvirkninger for resten av kommunen i form av arbeidsplasser og skatteinntekter, skriver de i vedtaket.

Prisen for eiendommen er samtidig satt til 900 000 kroner.

Slambehandling

Avtalen forutsetter også at Gigante Salmon ikke setter igang tiltak som kan skade eller ellers sette i fare verneverdige kulturminner som befinner seg på øya.

Selskapet har også planer om å behandle slammet fra anlegget, som skal være med på å forhindre lukt.

Feøya er en del av skjærgården Fleinvær, og ligger en kort båttur utenfor Bodø.

I mai tilbyr vi halv pris på bedriftsabonnement.

Kr 990,- per bruker per år, så lenge dere tegner for minst tre brukere.

Abonnementet gjelder for Sysla.no, Sysla Offshore, Sysla Maritime og Sysla Grønn.

Send e-post til abonnement@sysla.no eller ta kontakt her.