Ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF) synes det er rett og rimelig at næringen betaler for å utnytte det fellesarealet sjøen er, skriver Bergens Tidende.

– Mange vertskommuner opplever betydelige negative ringvirkninger av havbruk i sine sjøareal, som miljøproblemer og interessekonflikter med dem som bor ved eller ferdes på sjøen, sier Skeidsvoll. I et programforslag til KrFs landsmøte i slutten av måneden, tar han til orde for at kommunene bør få en direkte andel av verdiene som skapes i sjøen. Han mener 1 krone per kilo – eller rundt 1,7 prosent av eksportverdien av norsk laks i fjor – er passende.

– Hvis Osterøy fikk én krone for hver kilo fisk som ble produsert i fjordene våre, ville det gi flere millioner kroner rett til fellesskapet.

Interesseorganisasjonen Sjømat Norge har lite til overs for forslaget.

– Hvorfor skal havbruksnæringen, til forskjell fra andre næringer, betale en særskatt på toppen av det selskapene og de ansatte i dag betaler i skatt til kommunene. I dårligere tider med lavere marginer vil en slik avgift være en stor ulempe for næringen, sier regionsjef Hans-Inge Algrøy.