– Vi må lykkes med å utvikle oppdrett til en stor næring. Forutsetningen er at miljøproblemene løses. Oppdretterne må innse hvilke problemer som finnes, sier Lier-Hansen til Bergens Tidende.

Han mener store deler at næringen har valgt feil strategi.

– Det er riktig som PR-mannen Hans Geelmuyden sier; oppdrettere vil fremstå som offer, men kommuniserer med monstermunn.

I helgen ble Hardangerfjordseminaret i Norheimsund arrangert. Hardanger Villfisklag og Norges Jeger- og Fiskeforbund samlet for tiende året på rad toppfolk fra en lang rekke forskningsinstitutter, offentlige forvaltningsorgan, tilsynsmyndigheter, oppdrettsselskap og miljøorganisasjoner.

I år brukte Norsk Industri anledningen til å presentere interesseorganisasjonens veikart for havbruksnæringen, der de mener en femdobling av næringen er mulig allerede i 2030, 20 år tidligere enn regjeringens planer.

Forutsetningen er at oppdretterne slutter å nekte for miljøproblemene, og lærer både miljø- og teknologiutvikling av industrien.

– Verdens mest effektive

– I dag er det ikke mulig å øke lakseproduksjonen fordi miljøproblemene ikke er løst. Skal næringen bli det vi ønsker, må oppdrett utvikle seg til å bli verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produsenter av proteiner. Der er vi ikke i dag. Næringen er ikke i nærheten av å være miljøvennlig ut fra de standarder vi bør ha i Norge, og som internasjonale markeder vil kreve av oss, sier Lier-Hansen på seminaret.

Det er ikke bare i den offentlige debatten folks syn på oppdrett er splittet. Også oppdretterne selv står mot hverandre. Verdens største oppdretter Marine Harvest meldte seg nylig ut Sjømat Norge som organiserer de fleste oppdretterne, fordi de mente organisasjonen ikke tok problemet med lakselus på alvor.

Marine Harvest er eneste oppdretter i Norsk Industri, i tillegg til ulike leverandørbedrifter.

200 milliarder i eksport

Planen Norsk Industri har laget, er en skisse for hvordan næringen kan vokse fra å stå for 60 milliarder kroner i eksportinntekter i dag, til 200 milliarder i 2030.

– Det er ikke en hårete målsetting. I dag eksporterer Norge for 1200 milliarder kroner. Olje og gass eksporterer for 600 milliarder og prosessindustrien for 300 milliarder. Verdens befolkning øker og med det markedet for sunne proteiner. Nå må vi finne en måte å produsere på som ikke svekker økosystemets evne til å produsere mat, sier Lier-Hansen.

Planen legger opp til en stor teknologiutvikling, og overføring av kunnskap fra oljenæringen. Og produksjonskostnadene som har økt med 90 prosent siden oppstarten, må ned.

– Oppdretterne må drive mer effektivt, og produsere til lavere priser. I dag er lakseprisene høye, ikke minst på grunn av sammenbrudd i produksjonen i Chile. Slik vil det ikke fortsette. Konkurransen blir tøffere. Det bygges nye anlegg over hele verden. Næringen må ikke gå i den fellen norsk olje- og gassnæring gikk i, og som trodde at prisene skulle ligge på 100–110 dollar fatet olje i all evighet. Da prissjokket kom, brøt næringen sammen.

Les hele artikkelen på bt.no.