«Blom Fiskeoppdrett har med glede mottatt melding om at Fiskeridepartementet har funnet slamoppsamlingsteknologien vår så innovativ og viktig at de omgjør Fiskeridirektoratets avslag på vår søknad om tildeling av utviklingstillatelser», skriver Blom Fiskeoppdrett i en pressemelding mandag morgen ifølge iLaks.

Omgjør

Det var i mars ifjor Blom Fiskeoppdrett sendte inn søknaden om åtte utviklingskonsesjoner.

Like før jul, nærmere bestemt den 22. desember, fikk øygardenoppdretteren avslag på sin søknad om åtte utviklingskonsesjoner fra Fiskeridirektoratet.

Nå omgjør Nærings- og fiskeridepartementet altså vedtaket.

Vedtaket sier at Fiskeridepartementet avslår Bloms klage hva gjelder seks av de omsøkte tillatelsene. For to av de åtte omsøkte tillatelsene tas klagen delvis til følge, og saken sendes tilbake til Fiskeridirektoratet for videre behandling.