– Merden kan romme mellom 1,5 og 1,6 millioner fisk, tilsvarende nesten 8,3 millioner kilo biomasse. Den rommer alene laks tilsvarende åtte konsesjoner, forteller Morten Lyssand i Global Maritime, og viser til selskapets oppdrag fra SalMars datterselskap, Ocean Farming.

Der omtales den bare som verdens største havmerd. Med en diameter på 110 meter og høyde på 68 meter, kunne den rommet Goliat-plattformen. Nå er den snart på vei til Norge og Frøya, hvor konsesjonene ble tildelt allerede i februar i fjor.

– Det skal settes inn fisk i august-september, men først skal den fraktes fra verftet CSIC Qingdao Wuchuan Heavy Industry i Kina til Norge. Frakten starter i juni, og det vil ta noen uker å få den hit. Men man er i rute, sier Lyssand.

Firedoblet levetid

Vel fremme i Trøndelag skal merden plasseres på Frohavet like øst for Frøya, hvor den vil forankres i havbunnen med kjetting. Med en levetid på 25 år, og en beregnet produksjonstid fra innsetting til slakting på omkring ett år, skal merden huse adskillige mengder fisk i løpet av tiden den potensielt kan være i drift.

– Det vil settes ut større smolt. De skal så gå der omkring ett år, til de er 4-5 kilo. Man regner fem til syv års levetid på dagens merder, så dette er en stor forbedring, sier ingeniøren.

Ikke “bare” en merd

Med en prislapp på mellom 700 og 800 millioner kroner, er det ikke noe lite oppdrag ingeniørene hos Global Maritime snart har fullført.

Men etter fire års utvikling, er det en enorm konstruksjon som nå skal fraktes fra andre siden av jordkloden. Så stor at den ikke lenger er “bare” en merd.

Merden er 68 meter høy og ruver godt til havs. Illustrasjon: SalMar

– Den er klassifisert som skip, så den må være bemannet. Det vil være mannskap om bord til en hver tid, forteller Lyssand.

Kan hjelpe mot lus

Oppdrettsnæringen måtte se at fem milliarder kroner gikk med til bekjempelse av lakselus i 2015. Likevel økte bare problemet, da antallet lus fortsatte å øke hele høsten, i stedet for å gå ned slik det pleier i årstiden.

Lyssand forteller til Sysla at merden kan bli et bidrag i kampen mot lakselus, men at tiden må vise seg om naturen spiller på lag når merden settes i drift.

– Noen påstår at laksen kan avluse seg hvis den går ned under 20 meters dybde, noe den kan her. Men det gjenstår å se. Her kan den i alle fall gå ned til omkring 30 meter, sier ingeniøren.

I mai tilbyr vi halv pris på bedriftsabonnement. Kr 990,- per bruker per år, så lenge dere tegner for minst tre brukere. Abonnementet gjelder for Sysla.no, Sysla Offshore, Sysla Maritime og Sysla Grønn. Send epost til abonnement@sysla.no eller ta kontakt her.