Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding fredag.

Nova Sea sikrer seg dermed fire utviklingstillatelser til sitt nye konsept, som de søkte om 1. november 2017.

Hver av de fire tillatelsene er begrenset til 780 tonn maksimalt tillatt biomasse.

«Edderkoppburet» spidercage skal være et semi-lukket anlegg med integrert bølgebryter og hivkompensering av merden.

Prosjektets primære utviklingsmål er å utvikle ny teknologi som kan åpne arealer for havbruk i mer eksponerte områder ved å skape et miljø med vesentlig mindre bølgeenergi inne i merden enn det miljøkreftene skaper utenfor.

Konseptet består av en sirkulær flytekrage som holder noten, mens flytekragen er omkranset av en bølgebryter.

Fiskeridirektoratet avslo først søknaden til Nova Sea 26. oktober 2018 da de mente konseptet ikke kunne realiseres.

Nova Sea klaget på vedtaket og sendte inn flere opplysninger om konseptet og fikk i dag gjennomslag for klagen.

Regjeringen har mål om at næringen skal femdobles før 2050, og et tiltak fra myndighetene for å øke innovasjonen i næringen er såkalte utviklingstillatelser. Gratis-tillatelsene er en gulrot til oppdrettere som evner å hoste opp betydelig innovative konsepter (se faktaboks).

Dette er utviklingstillatelser

  • Myndighetenes gulrot for å få fortgang i innovasjon i fiskeoppdrett, og utvikle teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringene.
  • Gis gratis for inntil 15 år, til oppdrettere som har kommet med et konsept som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • En slik konsesjon gir tillatelse til å produsere 780 tonn fisk. Selskapene kan få flere konsesjoner per prosjekt.
  • Dersom prosjektet gjennomføres i tråd med de målene som er satt, kan tillatelsene etter en gitt tid konverteres til kommersielle tillatelser mot et vederlag på 10 millioner kroner.
  • Mens myndighetene tidligere la til grunn at en løyve var verdt drøyt 50 millioner kroner, har auksjoner i år vist at markedsverdien er nærmere 152 millioner kroner.
  • Ifølge DN utgjør statsstøtten som så langt er delt ut eller forespeilt de nyskapende oppdrettskonseptene, 10,7 milliarder kroner.
  • Fra 20. november 2015 til 17. november 2017 kunne man søke på disse utviklingstillatelsene. Over et år etter fristen gikk ut ligger stadig 35 søknader til avklaring hos Fiskeridirektoratet.