– Vi må stå sammen. Spesielt når det kommer til fiskehelse og bekjempelse av parasitter. Det er fremdeles utfordringer i næringen og kompetanse bør deles, sa konsernsjef Alf Helge Aarskog da han åpnet konferansen Frisk Fisk onsdag, skriver Ilaks.

Han peker på at svinnet fortsatt ligger på 20 prosent.

– Vi har ikke klart å forbedre oss på dette punktet. Tidlig på 90-tallet var vi bedre enn i dag.  Hvordan går det an?

Ni milliarder

Samtidig understreker han at fisken slaktes med en lavere gjennomsnittlig vekt enn for bare noen år siden.

– Fra 2010 til 2016 har den gjennomsnittlige slaktevekten gått ned med med en halv kilo. Det betyr 150.000 tonn fisk. Med dagens priser betyr det at næringen kunne hentet inn ni milliarder kroner mer gjennom sjømateksporten. Ni milliarder er ti prosent av den totale summen Norge eksporterte sjømat for i 2016, sier Aarskog.

Han mener lakselusen er driveren til dette.

– Lusekostnadene øker. Vi bruker mellom fire og fem milliarder kroner i året på lakselus. Dette er en krig som må vinnes, understreker Aarskog.

Teknologi

– Vi må tenke nytt, og jeg tror at vi har vi nådd toppen med dagens åpne merder. Man kan selvsagt lykkes videre med dagens teknologi, men det krever at man er svært godt koordinert. Men det er vi ikke generelt sett. Det er mange ulike meninger og ingen felles strategi som skal føres for å vinne lusekrigen, understreker Aarskog.

Nå roser han  regjeringen som viser mot ved å satse på ny teknologi.

– Det viktigste med ny teknologi nå, er å bli kvitt lusa. Her vil også forskningen spille en svært  viktig rolle fremover, avslutter Aarskog.