Dette er en økning på hele 27 millioner kroner fra året før. Det var DN som først meldte om den voldsomme lønnsøkningen i ledergruppa.

Når vi justerer for at det i 2016 var en person mer i ledergruppa enn året før, tilsvarer den gjennomsnittlige lønnsøkningen blant toppene i selskapet 72 prosent.

Rekordhøy omsetning, og rekordsterkt resultat etter historisk høye laksepriser. Det var fasiten da Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog i midten av februar la frem regnskapet for det John Fredriksen-kontrollerte oppdrettsselskapet.

– Det er gledelig at alle våre forretningsenheter leverer sterke resultater, sa konsernsjef Alf-Helge Aarskog i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Onsdag ettermiddag sendte selskapet ut årsberetningen, hvor lederlønningene er spesifisert.Toppsjef Alf-Helge Aarskog hadde alene 2.024.000 euro i lønn, inkludert bonuser og pensjon. Dertte tilsvarer 18,5 millioner kroner med dagens eurokurs.

Også finansdirektør Ivan Vindheim og Marit Solberg, konserndirektør for oppdrett i selskapet, passerte 10-millionersgrensen med grei margin, målt i norske kroner. Den laveste lønnen i ledergruppa hadde kommunikasjonsdirektør Kristine Gramstad Wedler som «bare» tjente snaue 1,9 millioner kroner i fjor.

Håver også inn på opsjoner

Ved siden av en kraftig aksjekursoppgang får aksjonærene utbetalt totalt 8,60 kroner for hver aksje de hadde i Marine Harvest i fjor. Det gir rundt 685 millioner kroner bare til hovedaksjonær John Fredriksen.

Men det drypper også på ledelsen, ifølge DN.

Da Marine Harvest-styret høsten 2013 innførte et nytt opsjonsprogram for ledelsen i selskapet, fikk nemlig Aarskog og de andre sjefene nærmere 31 millioner opsjoner med «retroaktiv» effekt fra 2012 og 2013. Opsjonene løp til henholdsvis 21. mars 2016 og samme dag 2017. Innløsningskurs: 3,49 og 5,64 kroner. Aksjen har imidlertid gått som en rakett på Oslo Børs, og gitt toppsjefene full uttelling på sine opsjoner, skrev DN i februar.

Kursen på Marine Harvest-aksjen ligger for tiden rundt 130.

Marine Harvest har ikke ønsket å kommentere lønnstallene.