Nekst AS har signert intensjonsavtale med en stor europeisk matvareprodusent om å realisere planene om å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks i Florø, samt å utvikle offshore basert oppdrett i Solund kommune. Det skriver Nekst i en pressemelding.

Totalt sett vil dette bety samlede investeringer på nærmere 3 milliarder, som vil skape over 100 nye arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.

I henhold til intensjonsavtalen vil den europeiske matvareprodusenten, i samarbeid med en ledende europeisk konsumentkjede, tilføre nødvendig kapital for å modne prosjektet frem til konstruksjonsstart, og deretter tilføre ytterligere kapital for å sikre at hele prosjektet blir ferdigstilt frem til hele anlegget er i full drift.

Vannet resirkuleres

Kommunestyret i Solund kommune godkjente nylig enstemmig en samarbeidsavtale med Nekst, der det legges til rette for Nekst sitt konsept med nedsenkbare merder i Lågøyfjorden.  Ifølge varaordfører Tom Færøy vil dette gi et etterlengtet løft for kommunen, som har opplevd synkende folketall i flere år.

Nekst AS mottok i juli 2016 konsesjon for bygging av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg utenfor Florø med en kapasitet på 20.000 tonn. Dette anlegget vil ta i bruk det siste av teknologi, og det planlegges at det meste av vannet skal resirkuleres. Teknologien betyr en eksakt kontroll av vannkvalitet, optimal fiskevelferd og fiskehelse, og ingen inngrep i nærliggende vassdrag.