Mest innbringende var det for Rostein, Sølvtrans, Bømlo Brønnbåtservice og Seivåg Shipping, som alle dro inn mer enn 40 øre per omsatt krone.

Når storfiskene Rostein og Sølvtrans begge fikk et driftsresultat på omlag 200 millioner kroner i 2015, viser det i klartekst at dette er blitt en omfattende og for tiden svært så lukrativ bransje, skriver iLaks.

Milliardnæring
De 13 rederiene som er vist i tabellen over omsatte for vel 1,8 milliarder kroner i fjor. For brønnbåtvirksomhet er langt mer enn å frakte smolt til oppdrettsanleggene og matfisk til slakteriene. Beredskap og avlusing er blitt et svært viktig driftsområde.

Behovet for beredskap ble satt på spissen i fjor høst, da knapphet på brønnbåtkapasitet ga lusetrøbbel og halvert biomasse for en rekke oppdrettslokaliteter. Blant dem som fikk svi for det var Lerøy Midt som opplevde girhavari for Frøy Sjøtransports “Gåsø Viking”.

Trekløver
Med Sølvtrans’ oppkjøp av Bømlo Fisketransport ifjor, tok ålesundrederiet for alvor opp kampen om å utfordre Rosteins hegemoni som landets og verdens største brønnbåtrederi. Sammen med Norsk Fisketransport er duoen den klart største i dette segmentet.