Dette vil sannsynligvis føre til dødelighet for både vill laksesmolt og sjøørret i dette området, melder Havforskningsinstituttet.

– I tillegg til at en del fisk sannsynligvis dør, har lakselus også negative effekter for fisk som blir angrepet men overlever. Den kan for eksempel vokse saktere, få skader på grunn av at lus spiser på den og dermed øker risikoen for infeksjoner. I verste fall dør fisk med store skader fra lus. Siden allmenntilstanden blir redusert kan den også bli lettere bytte for predatorer, sier Ørjan Karlsen som er leder for det nasjonale overvåkingsprogrammet på lakselus i en melding.

Laksesmolten er spesielt utsatt for lakselus om våren.

– Da svømmer den ut fra elvene og mot havet på beitevandring. Siden disse fiskene bare er ca. 20 gram vil de ha problemer med å overleve dersom de får mange lus på seg, sier Karlsen i meldingen.

Årets overvåking av lakselus startet 1. mai, og har i år større omfang enn tidligere. Overvåkingen dekker kysten fra Telemark til Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Overvåkingen gjøres i forbindelse med forventet tidspunkt for utvandringen til laksesmolt. Til nå er det områdene nord til Trøndelag som er undersøkt siden utvandringen starter i de sørnorske elvene og forflytter seg gradvis i tid nordover langs kysten.