NTS ASA har i dag inngått en avtale om å kjøpe alle aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS. Aksjene i Midt-Norsk Havbruk overdras mot et vederlag i form av 48.504.296 aksjer i NTS, heter det i en pressemelding.

Dette priser Midt-Norsk Havbruk til om lag 1,43 milliarder kroner. Den rettede emisjonen gir samtidig selgerne kontroll over to tredjedeler av aksjene i NTS.

Det sammenslåtte selskapet har ambisjon om videre utvikling og vekst langs Norskekysten og i nye markeder, heter det.

Fullintegrert havbrukskonsern

NTS kjøpte seg opp i Norsk Fisketransport AS i 2008, og har etablert seg som en leverandør av brønnbåt-, service- og transporttjenester til havbruksnæringen fra Møre til Finnmark.

Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk har ti ordinære lakseoppdrettskonsesjoner, to FOU-konsesjoner og forventer i 2017 en produksjon på 15.000 tonn. Midt-Norsk Havbruk har kontroll på hele verdikjeden for laks gjennom eierskap i settefisk- og rensefiskproduksjon, videreforedling og salg. Administrerende direktør Harry Bøe i NTS ser store synergier og framtidige utviklingsmuligheter i et helintegrert havbrukskonsern.

– Midt-Norsk Havbruk og NTS har gjennom år levert gode resultater. Vi skal fortsatt utvikle suksessoppskriftene og gjøre mer av det de enkelte selskapene er gode på hver for seg. Samtidig får det nye, integrerte selskapet en unik kompetansebase som vil gi nye løsninger som effektiviserer verdikjeden og redusere de biologiske kostnadene i bransjen, sier Bøe i meldingen.

Sterkere lokal enhet

Avtalen om å slå sammen de to namdalske selskapene, kommer som en følge av samtaler og samarbeid over lang tid. Eierne i selskapene har funnet hverandre gjennom felles grunnverdier og ønske om lokalt forankret verdiskaping.

– Midt-Norsk Havbruk har store vekstplaner gjennom både utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsning på Island. Dette passer godt med NTS sine ambisiøse vekstambisjoner. Vi bygger nå en sterkere lokal enhet som er bedre i stand til å nå eiernes mål for begge selskapene, sier Roger Granheim, styreleder i NTS i meldingen.

Gjennomføringen av transaksjonen vil skje etter tilslutning fra mer enn 2/3 av møtende aksjonærer på ekstraordinær generalforsamling i NTS. Denne forventes avholdt i slutten av mai eller begynnelsen av juni 2017.