Sysla korrigerer: I en tidligere versjon stod det at to personer var siktet for uriktig forklaring til offentlig myndighet. Dette riktige er at de er siktet for medvirkning til uriktig forklaring.

Et slakteri og et firma er anmeldt til politiet, mistenkt for å ha eksportert laks fra oppdrettsanlegg med fiskesykdommen PD til Kina.

PD er en forkortelse for pancreas disease, og gjør at fisken brått slutter å spise. Etter 2-3 uker dør den. Den er ikke farlig for mennesker.

Selskapene det er snakk om er eksportselskapet Ocean Quality i Bergen og lakseslakteriet Bremnes Seashore på Bømlo.

Politiet hadde razzia ved de to selskapene forrige uke.

– Vi har gjort beslag som vi mener kan være av interesse, utifra den anmeldelsen fra Mattilsynet, sier politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal i Sør-Vest politidistrikt.

To personer siktet

To personer, en fra hvert selskap, ble pågrepet i razziaen, ifølge Bjørndal. De er nå løslatt.

I en tidligere versjon av denne artikkelen var politiadvokat Bjørndal sitert på at de to personene var siktet for uriktig forklaring til offentlig myndighet. Han presiserer at de to personlig ikke har avgitt uriktig forklaring, men mistenkes for å ha medvirket til den uriktige rapporteringen til Mattilsynet.

– Det går på medvirkningsansvar, og det er ikke dem som står personlig for rapporteringen som gjøres, sier Bjørndal.

Politiet vil ikke fremstille de to for varetektsfengsling.

– Vi mener vi har sikret bevisene, og at det derfor ikke er hensiktsmessig, sier Bjørndal.

Styreleder: – Utført bevisst

Mattilsynet har suspendert selskapene for eksport til Kina. Ocean Quality mottok vedtaket 31. januar, etter at Mattilsynet avdekket uriktig dokumentasjon på tilsyn mot Bremnes Seashore 25. og 26. januar.

Styreleder Øyvind Fossøy i Ocean Quality sier at det er ansatte hos dem som har gjenbrukt tidligere egenerklæringer for å få ut eksport- og helsesertifikat fra Mattilsynet.

– Vi har nå iverksatt umiddelbare tiltak for å skjerpe inn rutinene for egenerklæring og internkontroll, sier Fossøy.

– Det kan tolkes at dere har hatt for dårlige rutiner før. Har dere det?

– Vi har hatt gode rutiner, og har aldri før vært i nærheten av en slik sak. Dette har skjedd i en veldig tidsbegrenset periode, og det er etter det vi vet utført bevisst av enkeltansatte. Når vi nå har sett det skje, har vi skjerpet rutinene, sier han.

De har suspendert to ansatte fra sitt selskap.

– Da de gjorde dette, forsto de nok ikke hvor alvorlig en slik handling er. Da alvoret i situasjonen gikk opp for dem, ble de fryktelig lei seg, sier Fossøy.

De avventer nå resultatet av politietterforskningen.

– Dersom det skulle vise seg gjennom politierforskningen at de finner mer enn dette, må vi skjerpe rutinene ytterligere. Vi har ikke grunn til å tro det nå.

Beklager til medsiktet selskap

Fossøy i Ocean Quality beklager hendelsen.

– Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd. Mattilsynet er forledet til å utstede helsesertifikat på feil grunnlag. Samtidig beklager vi overfor kundene, som har fått fisk som har vært smittet med PD. Vi er glade for at Mattilsynet har avdekket dette, og at vi fikk stoppet praksisen.

Background vector created by Kjpargeter – Freepik.com 

Han er også lei seg på Bremnes Seashores vegne.

– Kontrollen skjedde på Bremnes Seashore på Bømlo, og de er blandet inn uten å ha noen medvirkning. Så langt vi vet er det kun enkeltansatte i Ocean Quality som har vært involvert i dette, sier Fossøy.

Administrerende direktør Einar Eide i Bremnes Seashore sier at de er uskyldige i saken.

– Alt tyder på at er en sak som gjelder ansatte i Ocean Quality alene. Bremnes Seashore er dratt inn i saken fordi vi selger laksen vår gjennom Ocean Quality.

– Føler du at dere har gjort noe feil?

– Nei, etter det vi kjenner til, er feilene skjedd av Ocean Quality ansatte alene. De har nå gått gjennom sine rutiner og satt inn tiltak for å hindre at noe slikt skal skje igjen.

Ufarlig for mennesker

Norsk laks skal være fri fra PD når den selges. Mattilsynet skriver i en pressemelding at kravet om PD-fri laks har ingenting med mattrygghet å gjøre, og at PD-smittede laks er trygge å spise.

Ocean Quality sier at de har de sendt feilmerket fisk til Kina i det de betegner som «en begrenset periode på noen uker».

– Dette er en ganske alvorlig sak. Systemet er basert på tillit, og at rapporteringen skal være i orden, sier Bjørndal i politiet.