I oppdateringen rapporterer selskapet om en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2018 på 204 millioner euro (1,9 milliarder kroner). I Q3 2017 var resultatet på 194 millioner euro.

Ifølge Hegnar.no, som siterer TDN, hadde analytikerne forventet et EBIT-resultat på 184 millioner.

Videre fremgår det at selskapet slaktet 110.000 tonn laks i kvartalet. Det er 14.500 tonn mer laks enn under samme periode i fjor. Tidligere har Marine Harvest guidet et slaktevolum på 108.000 tonn for kvartalet.

Slaktefordelingen var følgende:

 • Norge 71.500 tonn
 • Skottland 9.000 tonn
 • Canada 12.500 tonn
 • Chile 13.500 tonn
 • Irland 2.000 tonn
 • Færøyene 1.500 tonn

Marine Harvest opplyser samtidig om følgende inntjening per kilo (i euro) per produksjonsregion:

 • Norge 2,25
 • Skottland 1,35
 • Canada 1,05
 • Chile 1,25
 • Irland 3,45
 • Færøyene 2,80

Tallene fra Canada inkluderer Northern Harvest, som ble kjøpt opp av Marine Harvest for 2,1 milliarder kroner.

Marine Harvests netto rentebærende gjeld var omlag 1.220 millioner euro ved utgangen av kvartalet.

Kvartalsrapporten for tredje kvartal 2018 vil bli lagt frem 31.oktober.