Arendalsrederiet AS Torgværing har fått inndragning på 1,2 millioner kroner, melder Kystmagasinet.

I mai 2015 ble to av rederiets partrålerne Kjelsvik og Starlight Rays kontrollert av Kystvakten. Det viste seg at om bord på Starlight Rays var det kun rederen Jan Andresen som var norsk. Han fungerte som skipper, mens mannskapet besto av to briter, to filippinere og en litauer. Om bord i Kjelsvik var det en britisk skipper samt to andre briter, to filippinere og en litauer.

Med det har rederiet brutt Deltakerloven (Lov om retten til å delta i fiske og fangst), ifølge Fiskeridirektoratet.

Hele fangsten inndratt

Det er forbudt å benytte fartøy til “ervervsmessig fiske eller fangst” dersom ikke minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne, samt fartøyføreren, er bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune.

Når én av til sammen elleve mannskap på de to båtene kunne svare ja på dette, har rederiet brutt regelverket med god margin, mener direktoratet.

Inndragningen på 1,2 millioner kroner tilsvarer bruttoverdien av fangst på turen til de to trålerne.

Ofte er det kun 20 prosent av fangstverdien som inndras, men siden direktoratet i denne saken vurderte at fangsten var tilsiktet, ble rubbel og bit inndratt, ifølge Kystmagasinet.

Klagde på saksbehandling

Saksbehandlingen har vart i lang tid. Rederiet har forsøkt å omgjøre vedtaket ved å hevde det var ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.

Argumentasjonen var blant annet at siden summen er betydelig og vedtaket er inngripende, er kravene til begrunnelse og saksutredning skjerpet.

I klagen mente også rederiets advokat at det ikke er bevist med “klar sannsynlighetsovervekt” at mannskapet er bosatt utenfor Norge, skriver Kystmagasinet.

Rederiet nådde ikke frem med noen av innsigelsene i klagen.

Dermed ble vedtaket om inndragning av 1,2 millioner kroner i fangstverdi stående.