– Vi har hatt en god biologisk produksjon i tredje kvartal. Vi har høstet lite, men har tatt den gode produksjonen ut i en betydelig økning i biomassen for senere høsting. Det lave volumet gir, som tidligere kommunisert, en lavere inntjening i dette kvartalet, sier konsernsjef Henning Beltestad til iLaks.

– Men, vi har lagt til rette for en god inntjening og en fortsatt positiv utvikling i uttakskostnadene i tiden som kommer. Vi opplever en sterkt etterspørsel etter vår kvalitetssjømat, markedet er sterkt, og vi opprettholder vår guiding om et slaktevolum på 166 000 tonn i Norge for 2018.

Havbrukssegmentet oppnådde en EBIT/kg på 15,3 kroner.

– I segment Havbruk gjennomføres det for tiden betydelige investeringer, forteller Beltestad.

– Det nye industrianlegget i Lerøy Midt er nå i drift, og vi har store forventninger om at anlegget vil styrke konsernets konkurransekraft gjennom konsernets integrerte verdikjede. Også byggingen av RAS-anlegg, for større kvalitets smolt  i både Lerøy Aurora og Lerøy Sjøtroll går i henhold til planen.

Innen VAP (foredling), salg og distribusjon bokførte selskapet et driftsresultat på 111 millioner kroner.

– De volatile spotprisene på laks er fortsatt utfordrende for bearbeidingsleddet, men vi har forventning til at de nyoppstartede fabrikkene i Spania og Nederland skal bidra til en enda mer effektiv produksjon og distribusjon, sier Beltestad.

Konsernet  forventer  i  dag  å  kunne  høste i størrelsesorden 190.000 sløyd vekt i år 2019, inkludert andel av LSG sitt volum fra tilknyttet selskap.