Lerøy hadde i årets første kvartal inntekter på 5,5 milliarder kroner. Det var en økning på 43 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Omsetningen er den høyeste konsernet noensinne har hatt i løpet av et kvartal.

– Prisene på laks og ørret har vært svært høye og er den viktigste driveren til konsernets rekordresultat, uttaler konsernsjef Henning Beltestad i en børsmelding.

Høye kostnader

På bunnlinjen ble det imidlertid tilbakegang. Resultatet før skatt ble 370,6 millioner kroner – om lag en halvering sammenlignet med 783,8 millioner året før.

Det skyldes blant annet høye kostnader knyttet til lakselus.

– Vi jobber målrettet for å få et lavere kostnadsnivå, uttaler Beltestad.