Sett med vestlandske øyne, er debatten om en ny lakseskatt den aller mest sentrale diskusjonen som foregår på landsmøtet til Høyre i helgen på Gardermoen

I regionen finnes verdens største selskaper innen lakseoppdrett, med årlige milliardoverskudd.

Flere av Høyre-toppene i Bergen Høyre har også inntektene sine knyttet til oppdrettsnæringen:

  • Leder av Bergen Høyre, Anne Lorgen Riise, er konserndirektør i Mowi.
  • Nestlederen, Eivind Nævdal-Bolstad, er kommunikasjonssjef i selskapet.
  • Byrådslederkandidat Harald Victor Hove ledet inntil nylig lobbyorganisasjonen Maritime Bergen.

Skatte av inntekter

Lakselobbyen vant frem på landsmøtet til Høyre, hvor flertallet vedtok at man ikke skal innføre en ny beskatning på havbruk og fiskeri.

Blant dem som tok ordet i lakseskattdebatten var nettopp byrådslederkandidaten.

– Det viktigste er at det er åpenhet om at en representerer næringene som blir berørt av en lakseskatt. At en er klar på at en har en jobb, og hvilke bindinger disse gir en utover det politiske engasjementet, sier Hove til BT.

Lokallagsleder Riise erkjenner at hun har en jobb ved siden av det politiske vervet.

Bakgrunnen for debatten er at regjeringen i fjor sommer ble enige med Ap og KrF om å få en offentlig utredning om en egen skatt for lakseoppdrett.

Vil droppe diskusjonen

Allerede før utredningen er gjennomført, ønsker imidlertid et flertall på Høyre-landsmøtet å avvise hele skatten.

– Hvorfor si nei før utredningen er ferdig?

– Dette var ikke vårt forslag i utgangspunktet. Vi var i en mindretallsregjering og dette ble fremmet fra opposisjonen. Nå er vi i flertallsregjering, hvor et av partiene har allerede sagt nei, sier Hove.

Forrige uke sa nemlig Venstre nei til grunnrenteskatten på sitt landsmøte.

– Denne skatten vil ikke føre til bærekraftig vekst. Da trenger vi ikke denne utredningen, sier Høyre-politikeren, som møter motstand på landsmøtet.

Hører hjemme i SV

I komiteen som legger frem forslaget om å droppe lakseskatten, har nemlig to tatt til ordet for at man skal «vurdere» en slik skatt dersom den tilfaller vertskommunene.

Hove sier argumentasjonen de bruker dreier seg om at det er «supermarginer» innenfor næringen.

– Det er en tilnærming til måten man skattlegger folk på som hører hjemme på et landsmøte i SV. Det kan ikke være Høyres tanke at man skal skattlegge noen to og tre ganger fordi de tjener mye penger.

Dersom det hadde vært nullskattytere det var snakk om, hadde Hove stilt seg annerledes. Han mener imidlertid det blir helt feil med en ekstraskatt på næringen bare fordi det går bra nå.

– Dette er en næring som må omstille seg, innovere og skape ny teknologi i det som vi skal leve av utover olje og gass.

Engasjerer seg

Samtidig som Høyre-toppene i vest engasjerer seg mot skattlegging av oppdrettsnæringen, bidrar flere selskaper i det politiske arbeidet til fylkeslaget.

Det viser en oversikt BT har laget basert på tallene som kommer frem på nettsiden partifinansiering.no. Over én tredjedel av bidragene som er registrert til Hordaland Høyre her, kommer fra lakserelaterte selskap og personer.

Styreleder i Mowi, Ole-Eirik Lerøy, bidro personlig med 50.000 kroner til henholdsvis Bergen og Hordaland Høyre foran valget i 2017. En rekke andre oppdrettsselskaper bidro også til valgkampkassen i vest.

STILLES IKKE KRAV: – Jeg har aldri opplevd at det blir stilt krav eller forventninger til motytelse i forbindelse med støtte, sier Ove Trellevik (H).

– Går ikke på akkord

Stortingsrepresentant Ove Trellevik, tidligere ordfører i Sund, sier han ser at det fort kan stilles spørsmål der man kobler slik støtte til politikkutviklingen.

– Derfor har vi innført register for slike gaver.

Han understreker at Høyre siden tidenes morgen har ment at man ikke skaper konkurransekraft med nye eller høye skatter, og sier partiet ikke går på akkord med ideologien sin grunnet støtte.

– Jeg har aldri opplevd at det blir stilt krav eller forventninger til motytelse i forbindelse med slik støtte.

Stiller seg i kø

Varaordfører Tom Georg Indrevik i Fjell leder Vestlandsdelegasjonen til Høyre-landsmøtet. Overfor Klassekampen denne uken var han kontant om skattedebatten:

– Ordførere i oppdrettskommuner står ikke akkurat i kø for å få lakseskatten, sa Indrevik til avisen på tirsdag.

Ikke alle er enige i den påstanden.

– Den køen vil jeg absolutt stille meg opp i. Der har jeg stått lenge, sier Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF).

Han mener det som høstes av verdier fra landets felles naturressurser, må ha en lik skattlegging.

– De kommunene og fylkeskommunene som deler av fellesarealet må sitte igjen med mer av verdiskapningen enn i dag.

VIL IKKE HA: Varaordfører Tom Georg Indrevik i Fjell stiller seg ikke i kø for å få skatt fra laks.

Én krone per kilo

Skeidsvoll var blant de første som tok opp behovet for en egen lakseskatt, og kjempet i flere år for utredningen som skal gjøres.

– Denne er det politisk flertall for, så dette må regjeringen levere på. At enkelte i Høyre ikke liker det får være så, det er ikke slik demokratiet fungerer.

Skeidsvoll har selv tatt til ordet for at oppdrettsselskapene skulle betale én krone per kilo produsert laks. En annerledes type skattlegging enn den som nå utredes av regjeringen.

Dersom Skeidsvolls måte å regne på hadde blitt brukt, ville det ført til millionbeløp i ekstraskatt for de største oppdrettsselskapene på Vestlandet.

Lerøy Seafood måtte skattet 11,5 millioner kroner, mens Mowis produksjon ville resultert i 12 millioner kroner i skatt.

Feil med skatt

Stortingsrepresentant Trellevik mener en særegen skatt på lakseoppdrett blir helt feil og peker på at næringen i dag skaper opp mot 100 milliarder i eksportinntekter, og bidrar nok til samfunnet som det er.

– Næringen investerer titalls milliarder hvert år i Norge, det vesentligste i kystnære strøk. Næringen investerer mer enn alle andre næringer, unntatt olje og gass.

FrP og Venstre sier også nei

Frps landsstyre tok søndag stilling til forslaget om ny skatt på havbruksnæringen. Et enstemmig landsstyre sa nei til ny grunnrenteskatt og produksjonsavgift på oppdrettsnæringen.

Tilsvarende vedtak ble gjort på Venstres landsmøte i forrige uke.

Skattelegging av havbruksnæringen har vært tema i en tidligere episode av Sydla-podkasten Det vi lever av. Hør den her: