Gjennom selskapet CIT Holding har de søkt om to konsesjoner for oppdrett av torsk i Trøvika i Austrheim. Mattilsynet har gitt positivt tilsagn, men søknaden er ikke endelig behandlet av Hordaland Fylkeskommune.

Som sist har Tangen søkt sammen med faren. De fikk to konsesjoner for torskeoppdrett på Fedje i 2007.

– Da vi fikk konsesjonene, begynte nedgangstidene, så vi gikk ikke i gang med det på det tidspunktet. Sett i ettertid vil jeg si at det var bra, sier Tangen.

Christian Tangen.

En rekke selskaper startet opp med torskeoppdrett på 2000-tallet, men problemer med sykdom, rømming og lave priser under finanskrisen gjorde at nesten alle ga seg. Tangen tror likevel de kan lykkes denne gangen.

– Det er utviklet nye vaksiner, og det er avlet videre på torsken. De som har avlsmateriale har mer robust yngel enn sist, sier han.

Bedre torsk

Nofima meldte for et par år siden om et gjennombrudd for torskeoppdrett. Seniorforsker Atle Mortensen i Nofima leder det nasjonale avlsprogrammet for torsk, og mener at mulighetene for å drive lønnsom torskeoppdrett aldri har vært bedre.

– I dag klarer man å produsere fisk på en fornuftig måte. I tillegg er markedet villig til å betale brukbart for fisken, sier han til Sysla.

Han viser til at torsken nå vokser fortere, og har mindre sykdomsproblemer enn før. Utfordringen med oppstart av ny torskeoppdrett vil være å få tak i nok yngel, ifølge Mortensen. I dag er det kun avlsstasjonen til Nofima i Tromsø som produserer torskeyngel, og de klarer å levere noen hundre tusen yngel i året.

– Vi har veldig begrenset kapasitet, og er ikke rigget for storproduksjon. Men vi har et håp om at det starter opp et nytt klekkeri til høsten, sier seniorforskeren.

I dag finnes det to bedrifter som driver med torskeoppdrett i Norge. De satte ut fisk i fjor, som er slakteklar til høsten.

– Da vil vi få de første erfaringene med hvordan det ser ut kommersielt, sier Mortensen.

I tillegg har Havlandet Marin Yngel fremdeles stamfisk av torsk i merder. Selskapet drev tidligere med torskeoppdrett, men har nå spesialisert seg på leppefisken berggylt.

Håper på svar i sommer

Tangens torskekonsesjoner ble etter en tid levert tilbake. Han og faren var også en stund engasjert i Fjord Drift, som siden ble solgt til Tombre Fiskeanlegg.

– Vi har lenge hatt lyst til å komme inn igjen i oppdrettsnæringen, og har sett på ulike muligheter. Vi har tenkt på torsk mange ganger, men det har ikke vært den rette tiden for det, sier Tangen.

Hvor mye de må ut med i investeringer, er det for tidlig å si noe om, ifølge Tangen. Han håper å få en avklaring på konsesjonssøknaden i løpet av sommeren, og at innkjøp av utstyr kan starte kort tid etter det.

– Hvor fort vi kommer i gang, avhenger også av hvor kjapt vi kan få fisk, sier han.

Produksjonstiden for torsk er omtrent den samme som for laks, rundt 18 måneder. Tangen har tro på at det går an å få det til.

– Det som gikk galt sist var en kombinasjon av dårlige priser, mye rømming og sykdom. Rømming kan vi få god kontroll på, vaksiner gir bedre kontroll på sykdom og prisene er bedre i dag. Det gjør at forutsetningen for å lykkes er bedre i dag enn for noen år siden, sier han.

I mai tilbyr vi halv pris på bedriftsabonnement. Kr 990,- per bruker per år, så lenge dere tegner for minst tre brukere. Abonnementet gjelder for Sysla.no, Sysla Offshore, Sysla Maritime og Sysla Grønn. Send epost til abonnement@sysla.no eller ta kontakt her.