– Tiden er definitivt ikke inne for å øke avgiftene på en næring som fortsatt har en rekke utfordringer å løse, sier stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) til Bergens Tidende.

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget vil ha en ny avgift pr. kilo eksportert oppdrettsfisk fra 1. juli neste år. Inntektene fra den planlagte avgiften skal tilføres norske kommuner som har oppdrettsanlegg i sine fjorder og farvann.

  • Dette er ordlyden i innstillingen fra næringskomiteen om den nye avgiften som skal gi kommunene større inntekter fra oppdrettsvirksomheten:
  • «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk, og komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.»
  • Det var SV som fremmet forslaget som fikk tilslutning fra Ap, V, KrF og Sp i næringskomiteen. Stortinget behandler saken torsdag.
  • SV har hentet inspirasjon fra Skottland, og har lansert 25 øre pr. kilo produsert fisk som et passende avgiftsbeløp.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet motsetter seg den nye avgiften. De mener, i likhet med næringen, at avgiften blir en urimelig ekstraskatt for selskapene.

Vil vippe Venstre

Høyres Ove Trellevik tror fortsatt det er mulig å stanse avgiften, som ifølge SV samlet vil kunne tilføre norske kommuner rundt 400 millioner kroner. Stortinget avgjør saken torsdag. Trellevik fremmer da et alternativt forslag, som kort fortalt ber regjeringen foreta om en full gjennomgang av skatte- og avgiftsregimet i havbruksnæringen.

Trellevik har satt støtet inn mot Venstre i kampen mot den nye avgiften.

– Bør ikke kommunene få en liten del av verdiene som skapes i fjordene?

– Jo, men det kan skje ved å videreutvikle Havbruksfondet, sier Trellevik.

Les hele saken på bt.no (abo.)