– Vi ligger på 0,8 i fôrfaktor, sier Ecomerden-gründer Jan Erik Kyrkjebø til iLaks.

Det betyr at fisken legger på seg 100 gram i vekt ved inntak av 80 gram fôr. Det er ekstremt effektivt. En del av forklaringen er muligheten for å optimalisere fôringen ved tilførsel av oksygen som stimulerer fiskens appetitt.

Nesten vanlig

Ecomerden har fire pumpeinntak, og dobbel sikring mot rømming – med not og duk.

– Nå er den nesten som en vanlig merd å røkte. Ikke noe hokus pokus. Jeg har ikke noen problemer med Ecomerden. Den er utprøvd. Den fungerer. Det er en fantastisk teknologi, sier daglig leder Michael Niesar i Sulefisk i Solund i Sogn og Fjordane.

F.v. Ecomerden-gründer Jan Erik Kyrkjebø, Fredrik Kyrkjebø, Kjetil Sundal og Michael Niesar. Foto: Trine Forsland.

 – Vi har hatt veldig lav dødelighet. Vi har hatt lus, men det er under ti prosent av det vi ser på åpne anlegg, sier Kjetil Sundal, prosjektansvarlig lukket merd ved Sulefisk

Lus med sjøsprøyt?

De ansatte ved Sulefisk har to teorier på hvordan lakselus har kommet seg inn i det lukkede anlegget; Enten ved at sjøsprøyt slår over anlegget eller gjennom pumpene som henter vann fra 27 meters dyp.

– Trenden med null lus holdt seg helt frem til de første høststormene kom i slutten av november. Fastsittende lus har vi knapt nok sett, sier Sundal.

Problemet med sjøsprøyt kan eventuelt stoppes gjennom et overbygg. Men daglig leder Michael Niesar tror ikke dette er årsaken til at lakselus har funnet veien inn i merden.

– Jeg mener lus ikke kommer inn med sjøsprøyt. Hvorfor? Vi ser bare større lus. Det er ikke så mye vind som gir sjøsprøyt over. Jeg mener det er ganske sikkert at lus kommer med pumpevann. En del av dette er skottelus, som trives godt med jevn og høy salinitet og beveger seg derfor gjerne dypere i vannsøylen. På 27 meter er det høyere saltinnhold, forklarer han.

Ligger som en kai

Det trekker en frisk bris inn fra sør, da iLaks besøker lokaliteten. Sjøen er opprørt, men Ecomerden ligger helt stabilt. Den er robust, ikke minst grunnet solide fortøyninger.

– Vi har hatt noen stormer, men den er stabil. Den ligger som en kai, sier Niesar, som legger til at han kan tenke seg å prøve Ecomerden på mer eksponerte lokaliteter enn denne.

– Nå har vi nesten en overkill sikring mot rømming. Vi må ha en større enhet for å oppnå lavere produksjonskost per enhet. Det er ingenting som tyder på at vi ikke kan ha en million fisk i en sånn merd.

– Når kommer den neste versjonen v Ecomerden?

– Vi er ferdige med produksjonstegningene. Den er på 15.000 kubikk, denne er på 5.000 kubikk.

Den sølvblanke laksen hopper ustanselig og mange er hyppig oppe og napper etter luft.

– Fisken er litt for aktiv, medgir Niesar.

Glassmaneter

Årsaken er sesongmessig innsig av glassmaneter, som driver inn på vågen, presses ned i vannmassene – og går inn i Ecomerdens pumpeinntak på 27 meters dyp.

–  Det er samme prinsipp som driver inn lus. Det er en lokalitetsutfordring, sier Niesar. – Maneter er det største biologiske problem i denne merden for tiden.