Det skriver iLaks.

– Vi ser alvorlig på at de har produsert laks i store volum uten å ha papirene i orden, sier seksjonssjef for forurensing ved Fylkesmannens miljøvernavdeling, Magnus Jakola Fjell til Altaposten.

Maksimalt 75 tonn per døgn
I en tilsynsrapport konkluderer Fylkesmannen med at selskapet maksimalt har tillatelse til å produsere 75 tonn laks i døgnet. Dette fordi produksjonen da faller under en annen bestemmelse i forrurensingslovverket enn hva er tilfelle ettersom de produserer mer enn 75 tonn.

«Forurensningsforskriften har et eget kapittel (kap. 26) som regulerer fiskeforedlingsbedrifter. Det fremgår av § 26-2 at virksomheter med produksjonskapasitet for ferdig produkt på mer enn 75 tonn per døgn, ikke skal reguleres etter forskriften, men må ha særskilt tillatelse etter forurensningsloven fra Fylkesmannen,» skriver myndighetsetaten i et brev til oppdrettsselskapet, og fortsetter:

«Anlegget på Simanes har oversendt dokumentasjon som viser en kapasitet på ca. 110 tonn ferdig produkt per dag.»

Ugyldig
Fylkesmannen konkluderer altså ifølge med at utslippstillatelsen som i sin tid ble tildelt Volden Group ikke lenger gjelder.

Videre har Grieg Seafood nå fått to valg: Enten kan de rette opp avviket og søke om ny tillatelse i henhold til forurensingsloven (alternativ A), eller så kan de rette produksjonen etter eksisterende tillatelse (alternativ B).

– Vi starter opp igjen slaktingen i dag 2. mai og vil da forholde oss til bestemmelsen som sier at vi for å drive lovlig i henhold til lovverket og følger alternativ B fra Fylkesmannen inntil søknaden om utslippstillatelse er ferdig behandlet, sier samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood til iLaks. 

Fant ikke gammel tillatelse
Da Fylkesmannen var på tilsyn klarte de ikke ved slakteriet å finne utslippstillatelsene. Da de etter hvert fant den, viste det seg at den var svært gammel.

Den var datert 1988.

– Denne skal fornyes hvert niende år, så her er vi på etterskudd, medgir Pedersen.

Pedersen hevder videre at arbeidet med ny tillatelse startet i desember i fjor.

Aqvaplan Niva har foretatt grabbeprøver av grunnen ved utløpet. De konkluderte i denne rapporten at tilstanden på bunnen ved utslippspunktet var meget god.