– Vi har undertegnet en intensjonsavtale om eiendom på Sotra, og er i sluttfasen på konsesjonssøknaden, sier styreleder Petter Olsen i Seafood Group.

Teknologien som skal brukes kalles SIFT, og står for Super Intensive Farming Technology. Den er utviklet av SIFT Group i Tromsø, og gründerne i Bergen har inngått en samarbeidsavtale med dem.

Hele levetiden på land

I dag går laksen i anlegg på land i første del av levetiden, før den flyttes i merder i sjøen. Planen til Seafood Group er at laksen skal være på land frem til den er slakteklar.

– Det er der det vil være store nye muligheter. I sjøen vil det være for store restriksjoner. Det gjenstår litt for å få optimalisert teknologien, men når det er gjort vil landbasert dra fra sjøbasert oppdrett, sier Olsen.

– Hva med de naturgitte fordelene som er ved å ha fisken i sjøen, som tilgang på vann og naturlig vanngjennomstrømming?

– I sjøen vil produksjonen være sesongbasert. Vi vil få styring på alle faktorer, og hvis man klarer å utnytte det, vil det være lettere med oppdrett på land.

Som i en elv

Fisken skal gå i vannrenner på en halv meters høyde med strøm i, slik at det blir som å svømme i en elv. Vannrennene plasseres over hverandre i høyden, og ifølge Olsen skal det bli plass til mer fisk per kubikkmeter enn i dagens merder i sjøen.

– Vi kan ha større fisketetthet på grunn av at vi har full kontroll på vannkvaliteten, sier han.

Vannet vil bli renset og resirkulert, og kan hentes fra opp til 100 meters dyp. Tomten ligger i Sund kommune på Sotra, like ved sjøen.

– Vi er i sluttfasen når det gjelder omregulering av tomten, som er på cirka 35 mål, sier Olsen.

Gründerne har fått hjelp av Invest in Bergen til å finne tomten, og sier samarbeidet med kommunen så langt har vært svært bra.

Pilotanlegg først

Først er planen å bygge et lite pilotanlegg for å verifisere teknologien. Deretter skal et fullskalaanlegg som kan produsere 2500 tonn fisk bygges, om alt går etter planen. Investeringskostnaden er på over 100 millioner kroner, og jobben med å hente inn eksterne investorer er i gang.

– Vi jobber aktivt med flere interessenter, men har prøvd å ligge litt lavt så langt, og få på plass konsesjon og eiendom slik at vi har verdier i selskapet før vi får inn investorer, sier styrelederen.

Han har håp om at pilotanlegget kan bygges allerede i år, hvis svaret på konsesjonssøknaden er positivt. En endring i fjor har gjort det enklere å få tillatelse til landbasert oppdrett.

Foreløpig er ingen kommersielle oppdrettsanlegg på land bygget i Norge, men Fredrikstad Seafood er i full gang med bygging. Her kan du lese mer om fordeler og ulemper med oppdrett på land.

Tror fullskala produksjon må vente

Professor Torbjørn Trondsen ved Norges Fiskerihøgskole ved Universitet i Tromsø har lenge forsket på oppdrettsanlegg på land. Trondsen er tilknyttet  SIFT-gruppen og mener teknologien kan være med på å ta landanlegg ett skritt videre.

– Den tradisjonelle karteknologien har sine begrensninger. Bruk av vannrenner gir blant annet renere vann og gjør det enklere å regulere fiskenes svømmehastighet. Dette vil gjøre det mulig å produsere større volumer uten å bruke mer plass, sier Trondsen.

Han mener imidlertid at fullskala produksjon på land ligger litt fram i tid.

– Jeg tror ikke spørsmålet er om vi skal ha produksjon på land eller i sjø, men hvordan metodene best mulig kan kombineres. Om fisken kan være på land til den er 1,5-2 kilo, trenger den bare være i havet et halvt år. Det vil begrense luseproblemet betydelig, sier han.

– På lenger sikt ser jeg imidlertid ingen problemer med fullskala oppdrettsanlegg på land. Nå bygges erfaringene skritt for skritt. Allerede i dag ser vi at kostnadene ved å produsere i sjø og på land er tilnærmet like, sier Trondsen.