Oppdrettsselskapet GriegSeafood hadde i første kvartal inntekter på 1,4 milliarder, opp fra 1,3 milliarder året før.

– Etter en nedgang i lakseprisene de første ukene i 2017 har markedet relativt stabile. GSF opplever at etterspørselen etter laks er god på dagens prisnivå, skriver selskapet i en børsmelding.

Resultatene gikk imidlertid kraftig ned.

Konsernets driftsresultat (ebit) før biomassejusteringer ble 131 millioner kroner, mot 214 millioner i samme periode i fjor.

Lave slaktetall

På bunnlinjen ble det rødt. Resultatet før skatt ble minus 69 millioner kroner, mot 252 millioner i pluss i fjor.

– Resultatet er preget av lave slaktetall i aller regionene med unntak av Rogaland. Dette fører til at det er et mindre volum å dele de faste kostnadene på og at kostnaden per kg dermed øker, skriver selskapet.

Slaktevolumet i 1. kvartal 2017 var 8552 tonn mot 13.635 tonn i tilsvarende kvartal i fjor, som er en nedgang på 37 prosent.

– Det lave slaktevolumet var planlagt for å beholde mest mulig biomasse i sjøen, og dermed få høyere tilvekst.