Med samlede driftsinntekter på 1,5 milliarder kroner overgår sjømatselskapet så vidt omsetningen fra første kvartal i fjor på 1,42 milliarder kroner. Resultat etter skatt endte imidlertid på 228 millioner kroner for kvartalet – som er en signifikant oppgang fra negative 60 millioner i samme periode i fjor.

Selskapet skriver de har økt slaktevolumet med 34 prosent sammenlignet med første kvartal i 2017. Selv om snitt-spot-prisene sank fra rundt 66 kroner per kilo til i nærheten av 60, kunne selskapet innkassere en større omsetning. Grieg Seafood slaktet nemlig mesteparten av fisken i slutten av perioden – da prisene var høyest.

– Tilbudet av laks har så langt i år vært noe lavere enn tidligere forventet, noe som bør sees i sammenheng med lavere sjøtemperaturer i Norge enn normalt. Ovennevnte prisoppgang er likevel et tegn på at den underliggende etterspørselen etter laks er god, skriver selskapet i en børsmelding.

Tredobler slaktevolum i British Columbia

Omsetningen for driften i British Columbia viser en kraftig økning. Fra en inntjening på 78,5 millioner kroner i førsta kvartal 2017, viser tallene nå en tilnærmet tredobling av resultatet for samme periode i år. Resultat (EBIT) per kilo gikk fra 14,10 til 22,65 kroner. Dette sammen med en tredobling av slaktevolumet ga et resultat på 85,1 millioner – opp fra 17,4 i samme periode i 2017.

– Kostnadene gikk ned i kvartalet sammenlignet med fjerde kvartal 2017 og er resultat av en lengre periode med stabil biologi. Håndtering av alger og bedre fôring har i denne forbindelse vært viktig, skrive selskapet.

Øker smoltkapasitet

Selskapet skriver at de ønsker å øke produksjonen med minimum ti prosent per år de neste to årene. Kostnadsmessig er ambisjonsnivået å ligge på linje med sine konkurrenter eller under. For å øke produksjonen skal selskapet øke sin smoltkapasitet.

– Som del av dette har Grieg Seafood inngått samarbeidsavtaler med Norway Royal Salmon (NRS) og Bremnes Seashore for utvidelse av selskapenes smoltkapasitet i henholdsvis Finnmark og Rogaland, skriver selskapet.