Både Bremnes Seashore og Grieg Seafood jobber intenst med å øke smoltstørrelsen. Dette muliggjør redusert produksjonstid i sjø, noe som kan legge grunnlaget for bedre biologi, øket slaktevolum og reduserte kostnader pr kilo.

Duoen har allerede et nært samarbeid gjennom eksportselskapet Ocean Quality. Nå utvides samarbeidet til også å gjelde produksjon av storsmolt.

Tre parter

Vest Havbruk AS deltar også i dette prosjektet. De tre partene går inn med like eierandeler i Tytlandsvik Aqua AS. Målet er å utvikle dette selskapet til en produsent av smolt mellom 700 og 1.000 gram, skriver Grieg Seafood i en børsmelding.

Tytlandsvik Aqua eier i dag en planert tomt i Rogaland og har lisenser til å produsere storsmolt. Selskapet skal nå starte en utbygging av et smoltanlegg som vil gi en årlig produksjonskapasitet på 3.000 tonn. Dette vil sammen med egen smoltproduksjon gjøre det mulig for Grieg Seafood Rogaland å redusere produksjonstiden i sjøfasen til 12 måneder.

Ferdig om to år

Utbyggingen, som er budsjettert til rundt 300 millioner kroner, er planlagt ferdigstilt i 2019. Etter dette vil det være mulig å bygge ut anlegget med ytterligere 6.000 tonn. Total årlig produksjonskapasitet vil da være 9.000 tonn.

Smolten fra Tytlandsvik Aqua vil i sin helhet gå til Grieg Seafood Rogaland og Bremnes Seashore. Dette er dermed en parallell strategi til Grieg Seafood Finnmark sitt samarbeid med Norway Royal Salmon om Nordnorsk Smolt, fremgår det av børsmeldingen.