Grieg Gruppen leverte fredag morgen et årsresultat før skatt for 2017 på 671 millioner kroner, en nedgang på rundt 200 millioner fra 2016. Omsetningen på 9,06 milliarder kroner viser en nedgang på rundt 1,9 milliarder kroner fra året før, tilsvarende rundt 17,5 prosent sammenlignet med året før.

Grieg Gruppen
  • Industrigruppe med hovedkontor i Bergen
  • Grieg-familien eier 75 prosent og Grieg Foundation 25 prosent av gruppen.
  • Aktivitet innen shipping og logistikk, havbruk, skipsmegling, eiendom og investering

– Den store aktiviteten, sammen med sterk vilje og evne til endring og innovasjon, gjør at vi anser 2017 som et godt år for Grieg Gruppen, sier Wenche Kjølås, adm.dir. i morselskapet Grieg Maturitas AS, i en pressemelding.

Wenche Kjølås, adm.dir. i morselskapet Grieg Maturitas AS. Foto: Grieg Gruppen

Hun forklarer nedgangen i resultat og omsetning med historisk vanskelige markeder for deler av gruppen.

Biologiske utfordringer på Shetland

Det 25 år gamle selskapet Grieg Seafood hadde god nytte av høye laksepriser gjennom fjoråret, og får en oppgang i omsetning fra 6,6 milliarder i 2016 til 7 milliarder i 2017. Resultatet før skatt ender imidlertid på 889 millioner, en tilbakegang på rundt 14 prosent fra året før.

Biologiske utfordringer på Shetland har ifølge selskapet ført til at produksjonene ikke har kunnet gå på full kapasitet. Selskapet melder at de har fullført utvidelsen av smoltkapasiteten sin i Rogaland, og at de er i oppstarten av utvidelse i Finmark.

Ryfylke Rensefisk AS, som eies 60 prosent av Grieg Gruppen,  dobler sin omsetning fra 2016 og går fra et resultat på 7 millioner i 2016 til 21 millioner i 2017.