Telenor har i to års tid jobbet aktivt med å bygge en såkalt «digital grunnmur» for havbruksnæringen. I en tid der flere aktører som store aktører i næringen snakker om digitalisering, forsøker Telenor å bruke sin kompetanse på å lage god dekning om til å lage brukbare løsninger for bransjen.

Nå formaliserer telegiganten prosjektet, og Rune Wilhelmsen luker ut sine andre arbeidsoppgaver som regiondirektør. Han skal lede den nye satsingen Smart Havbruk.

– Nå starter det for fullt. Jeg vil ha ansvar for Smart Havbruk, der vi vil bruke de tverrfaglige ressursene vi har i Telenor, sier bergenseren.

Går fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert

I en presentasjon på North Atlantic Seafood Forum forrige uke sa Salmar-sjef Trond Williksen at de nå ville gå fra å være en erfaringsbasert næring til en kunnskapsbasert næring. I etterkant sa Williksen i et intervju med Sysla at selskapene var kommet kort i forståelsen av hva det betyr.

Rune Wilhelmsen i Telenor nevner Williksens poenger som en indikasjon på at bransjen retter seg mot digitalisering. Telenor ønsker å sørge for høyhastighets datakapasitet og nye teknologier for å drive næringen inn i en digital hverdag, sier han.

– Summen av data blir veldig stort. Mange aktører jobber med det, og vi har en ambisjon om å bidra til nasjonal kompetansebygging, sier Wilhelmsen.

Telenor i fjord

På Sysla Lives arrangement på Ocean 2017 i november i fjor, var Wilhelmsen en av gjestene. Han eksemplifiserte utfordringene til næringen med at de ligger i fjordenes kriker og kroker der det ikke er mye folk, og ikke er god dekning. For å gi fiskeoppdretteren dekning på merdkanten, må Telenor gå et løp.

Se Sysla Live, med Wilhelmsen, Dag Øyvind Meling (Roxel) og Kenneth Ragnvaldsen (Data Respons) her!

Ocean 2017: Sysla Live – Bransjeglidning from Sysla on Vimeo.

Allerede har Telenor laget tjenester for håndverkere, hvor man gjennom apper på mobilen kan registrere eksempelvis timer og fakturering.

– Rent konkret kan vi levere en sikker infrastruktur for kommunikasjon. Det kan vi til mange bransjer allerede, men nå skal det ut i havet.

1. oktober vil Telenor rulle ut en «tingenes internett»-pilot. Med andre aktører i bransjen skal de samarbeide i et storpartnernettverk for å finne løsninger.

– Dette kan åpne en ny verden for hvordan man sensorer kan rapportere inn på en effektiv måte, sier han.