Den smittsomme virussykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) er påvist på et opprettsanlegg i Fusa kommune i Hordaland.

Det melder Mattilsynet mandag.

Anlegget ligger på Altaneset og drives av Bolaks AS.

– Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdommen unngås, skriver Mattilsynet.

Må slakte alt

Bolaks varslet 4. juni i år om ILA-mistanke etter positive analyseresultater fra Patogen AS.

Nå har Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen på grunnlag av kliniske symptomer og nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Anlegget er pålagt flere restriksjoner for å hindre smittespredning, blant annet forbud om flytting av fisk. På grunn av viruset må all fisk på lokaliteten slaktes, og det har Bolaks nå gått i gang med, skriver Mattilsynet.

Her kan du se kart over hvor det er påvist ILA. I skrivende stund er det tre lokaliteter som har mistanke om eller påvist laksesykdommen.

Kontrollområde

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen. Viruset er ufarlig for mennesker.

Det vil, ifølge Mattilsynet, opprettes et kontrollområdet om kort tid for å forebygge og bekjempe viruset. Området består av en overvåknings- og en bekjempelsessone, og vil medføre restriksjoner på blant annet trafikk i havområdet.

Kontrollområdet vil dekke mellom 10 og 20 kilometer fra lokaliteten i Fusa.